Gemeentesecretaris buitenspel gezet?

Het onverwachte besluit van het college om de gemeentesecretaris een jaar voor zijn pensionering ineens een andere functie te geven, heeft bij onze fractie vragen opgeroepen. Een vreemd besluit van het college. Vandaar dat wij hierover schriftelijke vragen hebben gesteld aan het college.

Aan: het college van Burgemeester en Wethouders

Delft, 27 augustus 2019

Betref: schriftelijke vragen inzake situatie gemeentesecretaris

Geacht College,

Graag wil onze fractie meer informatie hebben over de gang van zaken rond het besluit van het college om de huidige gemeentesecretaris een jaar voor zijn pensionering te vervangen. Dit roept de nodige vragen op. Zeker omdat van de ambtelijke organisatie mag worden verwacht, met de gemeentesecretaris als hoogste ambtenaar, dat het college wordt geadviseerd over versterking van de bestuurlijke en financiële positie van Delft. Daar is naar onze mening geen apart gecreëerde functie van strategisch adviseur voor het college nodig.

Dat leidt tot de volgende vragen:

  1. Wat is de werkelijke reden dat de gemeentesecretaris nu, zoals het lijkt, op een zijspoor wordt gezet? Het zou toch meer voor de hand hebben gelegen dat de gemeentesecretaris gewoon tot aan zijn pensionering in november 2020 zijn werkzaamheden blijft doen en medio 2020 naar vervanging wordt gezocht? Graag een duidelijke reactie hierop.
  2. Van een ambtelijke organisatie mag toch so wie so worden verwacht dat men het college van B&W strategisch adviseert over de bestuurlijke en financiële positie van Delft? Een gemeentesecretaris is toch al vanuit zijn functie adviseur van het college? Waarom is hiervoor dan een aparte gecreëerde functie van strategisch adviseur nodig?
  3. Is het niet vreemd dat de hoogste ambtenaar en in die hoedanigheid de belangrijkste gesprekspartner van het college nu strategisch adviseur wordt, waarbij verkregen adviezen van een adviseur minder gewicht hebben dan adviezen van een gemeentesecretaris (hoogste ambtenaar) en in deze nieuwe constructie adviezen door het college simpel terzijde kunnen worden geschoven?
  4. Welke beloning geldt voor een strategisch adviseur van het college? Dat kan toch niet dezelfde beloning zou als voor een gemeentesecretaris? Zo ja, waarom?

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
fractie Stadsbelangen Delft

Bram Stoop

Een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *