Het college heeft onze motie over verlaging van het tarief parkeergarage voor  het eerste uur afgewezen evenals de meerderheid van de raad. Het college  raadde onze motie af omdat wij geen financiële dekking hadden aangegeven.    Het college meende dat aanpassing van de tarieven voor het eerste uur zou  leiden tot verhoging van de tarieven. Stadsbelangen vindt dat onzin. Het klopt  dat Stadsbelangen geen financiële dekking had aangegeven. Dat hoefde ook  niet.   

Wij hebben in de motie aangegeven, dat de wethouder deze wijziging kosten  neutraal zou moeten doorvoeren. Dat kan volgens ons ook. In het kader van  de evaluatie autoluwfase 4 bleek dat vele inwoners onze eigen binnenstad  mijden en liever naar winkelcentra in onze omgeving gaan. Bijvoorbeeld  Zoetermeer waar je het eerste uur zelfs gratis kan parkeren.   

Het uitvoeren van onze motie zou dus een aantrekkende werking kunnen  hebben voor onze inwoners die voor een kort bezoek aan de binnenstad wel bereid  zijn om een reëel parkeertarief voor het eerste uur te betalen in de  parkeergarages.   

Bovendien heeft het college op geen enkele wijze hard kunnen maken waarom  een dergelijke verandering zou moeten leiden tot verhoging van de  parkeertarieven. Het was simpel een kwestie van willen, ruimte zien en ruimte maken.   

Het college en de coalitiepartijen lieten blijken dat hun slogan “ruimte  zien en  ruimte maken” de geschiedenis zal ingaan als een ruimteloze slogan, waarvan acte.  Fractie Stadsbelangen-Delft