Geen Kerstboom op markt Delft?

boom (3)kopieIn het Algemeen Dagblad meldde Herman Weijers dat de Kerstboom op de markt er waarschijnlijk dit jaar niet komt. De heer Weijers gehuld in feestverlichting stelt in hetzelfde artikel, dat hij kan begrijpen dat de gemeente geen geld heeft. Hij vindt daarom dat de ondernemers de knip extra moeten trekken. Weijers lijkt het probleem dus bij de ondernemers te willen neerleggen.

In onze Algemene Beschouwingen heeft onze fractie expliciet aandacht gevraagd voor het aantrekkelijk houden van onze stad voor onze eigen inwoners. Geen Westerpop dit jaar, geen IJsbaan op de Beestenmarkt, een sobere invulling van lichtjesavond met als klap op de vuurpijl, eventueel geen Kerstboom op de markt. Waarom klopt Weijers niet aan bij het Ondernemersfonds?

Op de site van het Ondernemersfonds staat onder andere:
Ondernemersverenigingen in de gebieden kunnen aanvragen bij het Ondernemersfonds indienen. Dit kan telkens tot uiterlijk 5 werkdagen voor de volgende vergadering van het bestuur van het Ondernemersfonds Delft. De volgende vergadering is 28 oktober as. zo lezen wij op de site van het Ondernemersfonds.

Hoe je het ook wendt of keert, zowel de IJsbaan als de Kerstboom in combinatie met lichtjesavond, is voor onze stad van groot belang. En zeker voor ondernemend Delft. Waarom stelt het Ondernemersfonds niet spontaan jaarlijks een vast budget ter beschikking voor deze belangrijke activiteiten? Van de heer Weijers begrijpen wij dan ook niet dat hij, voor zover ons bekend, geen beroep doet op het Ondernemersfonds. Dit fonds heeft jaarlijks € 750.000,– te besteden.

Er is nog tijd genoeg om een verzoek bij het Ondernemersfonds te doen en wij hopen dat dit ook gebeurt. Maar ook het college kan niet achterover blijven zitten. We hebben het over een bedrag van ca. € 7.000,– dat men te kort komt om een Kerstboom te regelen.

Wij roepen het Ondernemersfonds en de gemeente op ervoor te zorgen dat de Kerstboom er komt. Delft zonder Kersboom is toch als Delft zonder Straatje van Vermeer?

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

2 reacties

  1. Moderatie @mezelf:

    Op de kaart zetTen is uiteraard wat ik wilde typen.

    Nogmaals veel succes toegewenst, en laat Delft niet in het donker zitten!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *