Geen Islamitisch onderwijs in Delft

Op 30 januari 2020 werd door de Stichting Islamitisch College (SIC) te Schiedam op grond van artikel 76 van de wet op het primair onderwijs een verzoek ingediend voor een basisschool op Islamitische grondslag in Delft. Nu voor de zesde keer. Op dinsdag 30 juni 2020 stond de aanvraag op de agenda van commissie Sociaal Domein.

Het Islamitisch onderwijs valt in Nederland onder het bijzonder onderwijs. De leerlingen op een Islamitische school volgen in principe hetzelfde onderwijs als leerlingen op andere scholen. Toch blijkt hun onderwijs in meerdere of  mindere mate expliciet te worden aangesloten bij de geloofsovertuiging van de ouders.

De woordvoerder die namens de aanvrager insprak, gaf aan dat in Schiedam wachtlijsten zijn en dat hij een verzoek van een moskee uit Delft had gehad. Ook waren er handtekeningen opgehaald waaruit volgens de woordvoerder bleek, dat er grote behoefte aan Islamitisch onderwijs is in Delft. Wat opviel was, dat hij de naam van de Moskee niet noemde en op de vraag hoeveel handtekeningen er waren als antwoord gaf, dat hij dat niet precies wist.

Het college van B&W had de gemeenteraad gevraagd niet akkoord te gaan met de aanvraag omdat er niet wordt voldaan aan het gestelde in artikel 77 lid 1 Wet op primair onderwijs. Stadsbelangen Delft is tegen Islamitisch onderwijs omdat wij liever zien dat kinderen met elkaar naar de basisschool gaan zonder invloeden vanuit een bepaalde geloofsovertuiging. We zijn groot voorstander van openbaar onderwijs.

Het voorstel van het college werd terecht unaniem aangenomen en er komt geen Islamitische basisschool in Delft. Er is er wel één in Schiedam. (11 kilometer verderop) Stadsbelangen Delft heeft gezegd dat als ouders zo graag willen dat hun kind Islamitisch onderwijs volgt, men toch echt deze 11 kilometer moet overbruggen. Als deze ouders willen dat hun kind  gewoon met de Delftse kinderen opgroeit, dan is het basisonderwijs in Delft prima en dat heeft ook de voorkeur van onze fractie! Daar heb je geen Islamitisch onderwijs voor nodig.

Of Stichting Islamitisch College nu na deze zesde aanvraag overtuigd is dat Delft Islamitisch onderwijs niet ambieert weten we niet. Het kan zo maar zijn dat aanvraag nummer zeven binnenkort op de stoep ligt. Stadsbelangen Delft vindt dat kinderen samen de school maken en dat dit ook na de basisschool hun verdere leven zal bepalen. Tenslotte is samen leven, samen leren!

Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *