Geen Asielzoekers Centrum in Delft

azcDe fractie van Onafhankelijk Delft diende voor de raadsvergadering van 18 februari 2016 een initiatiefvoorstel in. Deze fractie wil zo staat in het voorstel te lezen (citaat): ‘Met dit initiatiefvoorstel willen wij bereiken dat het college stopt met zoeken naar een locatie voor een AZC in Delft en ook niet meewerkt aan het vestigen van een AZC in Delft.’ Dit voorstel moet dan besproken worden in de commissievergadering van
8 maart 2016.

Stadsbelangen Delft vindt ook dat er geen asielzoekerscentrum in Delft moet komen. Om die reden stemden wij tegen de actuele motie die op 24 september 2015 door de meerderheid van de raad werd aangenomen. De motie droeg het college op pro-actief contact te zoeken met COA om mogelijkheden voor een AZC in Delft te onderzoeken. Dat heeft het college ook gedaan.

Deze week ontving de gemeenteraad van het college een brief waarin staat (citaat): ‘Afgelopen periode heeft het college onderzoek gedaan naar locaties die eventueel geschikt zouden kunnen zijn voor noodopvang en/of een tijdelijk asielzoekerscentrum. Afgelopen week is definitief duidelijk geworden dat uit deze scan geen vastgoed naar voren is gekomen dat passend is bevonden om een noodopvang/asielzoekerscentrum in te vestigen.’

En (citaat): ‘Afgelopen week is het dus definitief duidelijk geworden dat er in Delft geen vastgoed passend is bevonden voor een noodopvang/asielzoekerscentrum.’

Duidelijker kan niet. Volgens de heer de Wit van OD had ik hun voorstel niet goed gelezen, maar wat zij willen bereiken, zoals omschreven in hun voorstel, is naar onze mening al bereikt door het antwoord van het college. Namelijk, er komt definitief geen noodopvang/asielzoekerscentrum in Delft. Hij zou nu het initiatiefvoorstel aanpassen. Hoe?

Achter de schermen organiseert OD volgens hun website dus een actie om een referendum op touw te zetten in Delft over iets wat er niet komt. Omdat initiatiefvoorstellen altijd eerst in de commissie worden besproken, is hun voorstel ter bespreking nu doorgeleid naar de commissie van 8 maart as.

Stadsbelangen Delft zal op 8 maart as. ons standpunt nogmaals herhalen. Het is het  college van Burgemeester en Wethouders die de raad nu duidelijk heeft gemeld: ‘er komt geen AZC in Delft’. Wel apart om een eventueel referendum te organiseren over iets dat er volgens het college van B&W niet komt.

Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *