BmLcFOqCEAEAP_hAls stad mogen we terugblikken op een gezellige en feestelijke 1e Koningsdag. Toch ligt er wat de fractie van Stadsbelangen Delft betreft een paar smetjes op de feestvreugde. In eerste instantie de discussie van de afgelopen week met betrekking tot de verkopen op de rode loper naar onze stad.

Reveille
Dankzij de inzet van de Drumgards, Exccelsior en majorettes kon de traditionele reveille toch doorgang vinden. Wel pas om 10.00 uur in plaats van 09.00 uur. Het was al langer bekend dat men vanuit de gemeentelijke organisatie al jaren 09.00 uur te vroeg vond.
En nu de gemeente zelf de touwtjes voor de activiteiten in handen nam, was dat gelijk de kans om de reveille naar 10.00 uur te verplaatsen, want nu zouden er meer mensen zijn komen kijken. Als je de reveille naar 13.00 uur verplaatst is het nog drukker. Soms is de gedachtegang vanuit de gemeente onnavolgbaar.

Gastvrij
Hetzelfde gold voor de uitnodiging van (oud) gedecoreerden. Als je gasten uitnodigt dan ontvang je ze vooraf. Veel ouderen (gedocreerden) moesten nu buiten wachten en mochten pas na afloop van de reveille het stadhuis in. Ook geen podium waar de gasten op plaats konden nemen, zodat men de optredens van de orkesten goed kon zien. Nee, achteraan aansluiten achter de dranghekken. Voor hen weinig zichtbaar en ook de speech van de burgemeester was achter de geluidsboxen nauwelijks hoorbaar. In het AD van vandaag betoogde de burgemeester: ‘de raad heeft nu eenmaal gekozen voor bezuinigingen’. Dat is waar, maar de raad heeft niet gekozen om de reveille af te schaffen. Het betekent ook niet dat je niet meer gastvrij moet zijn. Het was een slechte start aan het begin van Koningsdag.

Rommel
Later op de dag toch de enorme troep die is achtergelaten in onze huiskamer (Markt) door de feestvierders. Vanuit uiteenlopende hoeken kreeg onze fractie signalen en foto´s toegezonden waarop het Marktplein was bezaaid met rommel en dat de kliko´s ver te zoeken waren. Zijn deze soms ook wegbezuinigd?! En waar laat men de troep als er geen vuilnisbak te vinden is? Juist ja, op de grond!

Dat brengt onze fractie op een item van zo’n drie maanden geleden over de schoonmaakactiviteiten met betrekking tot de carnavalsoptocht in Delft. De Stichting Delftse Carnaval Viering (DVC) werd door de gemeente verplicht confetti etc. na de optocht op te ruimen. Omdat er het afgelopen jaar enkele klachten waren gekomen van inwoners van onze stad. De Stichting DCV moest zelfs met een veegplan komen. (overigens is onze fractie benieuwd of de geplande evaluatie, drie weken na carnaval, al heeft plaatsgevonden tussen de gemeente en de Stichting DCV)

Als het opruimen naar het oordeel van de Gemeente niet afdoende was, kon de Stichting een fikse rekening tegemoet zien die maar liefst kon oplopen tot € 3.000,00. Onze fractie heeft daar destijds vragen over gesteld. In diezelfde vragen refereerde wij eveneens naar de rommel die wordt achtergelaten op Koninginnedag (nu Koningsdag) en de jaarwisseling.

Het is daarom opnieuw de vraag wie zal opdraaien voor de kosten van het opruimen en schoonvegen van onze huiskamer van Delft? En hebben de organisatoren van dit feestje evenals de Stichting Delftse Carnaval Vieren (DVC) ook van te voren een veegplan moeten indienen bij de Gemeente Delft? Zo niet, dan is hier wel sprake van willekeur. . Smetjes wegwerken dus en dan wordt de tweede Koningsdag nog succesvoller dan deze eerste. Tenslotte is het goed toeven in onze stad!

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman