Even voorstellen Harry van Adrichem

Mijn naam is Harry van Adrichem, geboren aan één van de mooie grachten van Delft, namelijk de Vlamingstraat. Eigenlijk bijna altijd in Delft gewoond met name in de Indische Buurt. Ik maak al geruime tijd deel uit van onze fractie en vertegenwoordig Stadsbelangen Delft als commissielid / niet raadslid in de commissies EFB en R&A. En nu als nummer 4 op de kandidatenlijst van Stadsbelangen Delft bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Al vanaf het moment dat ik in het Westerkwartier ben gaan wonen, ben ik betrokken geweest met wat in de wijk ging gebeuren. Het idee van het college destijds was om het Westerkwartier en grote delen van de Olofsbuurt te slopen. Dat is niet gelukt dankzij het verzet van een flink aantal betrokken buurtbewoners. En één van hen was ik.

Na de stadsvernieuwing heb ik in het wijkbeheer gezeten. In 2001 heb ik met twee andere bewoners de Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier opgericht. Destijds vanwege de start van het bewoners parkeren. Meer dan 90 % van de wijkbewoners was tegen de invoering hiervan. Maar de belangenvereniging pakt tegenwoordig meer dingen op in de wijk zoals de ontwikkelingen in de Spoorzone en de verloedering van het Wilhelminapark. Vooral de laatste jaren merk ik dat het college wel met je wil praten, maar verder gewoon doet wat voor hen het beste uitkomt.

Ik werk nu alweer 29 jaar bij het Hoogheemraadschap van Delfland op de afdeling Financiën. Delfland staat gemakshalve gezegd voor droge voeten en schoon water.

Aandachtgebied hier, de investeringen bij Delfland en de daarbij behorende kapitaallasten (afschrijving en rentelasten) die een behoorlijk effect hebben op de jaarlijks tarieven.

Denk maar eens aan de bouw van de grote zuivering in de Harnaschpolder die al meer dan 300 miljoen euro heeft gekost.

 

Mijn favoriete plek is gewoon de plek waar ik nu al meer dan 40 jaar woon. Heerlijk aan de Buitenwatersloot. Vrij uitzicht, water voor de deur, goed contact met de buren en lekker dicht bij de binnenstad. Het Westerkwartier is gewoon is een goede plek om te leven.

Een wijk met een leuke combinatie van jong en oud. Sociaal gezien ook prima om hier te vertoeven.  Over het algemeen kennen de meeste bewoners kennen elkaar wel en verder letten wij hier een beetje op elkaar.

Mijn aandachtgebied blijft de financiën van de gemeente Delft. Er komt veel op ons af. Nog meer taken van het Rijk die overgaan naar de gemeente. Kortingen op de algemene uitkering en bezuinigingen, ik maak mij ook zorgen over de kosten van bijvoorbeeld de nieuwe investeringsplannen bij bijvoorbeeld de verbouwing van het Prinsenhof van 30 miljoen.

Verder zijn er genoeg andere zaken waar ik aandacht aan wil geven. Denk aan de ouderenzorg, ontwikkeling Spoorzone, het Sociaal Domein en Onderwijs. Daarvoor wil ik mij namens de kiezer inzetten, omdat deze zaken mij raken. Uw stem op mij of één van de kandidaten van Stadsbelangen Delft op 21 maart 2018 is daarom Het beste voor Delft!

Harry van Adrichem
Stadsbelangen Delft

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *