Vaak krijgen wij van inwoners uit de stad signalen dat men zich behoorlijk ergert aan hondenpoep.  Ook nu weer klachten vanuit het Frisoplein in de Wippolder, waar men met overlast van hondenpoep te maken heeft. Mensen die in de vroege ochtend en late avond hun hond hun behoefte laten doen en daarna weer huiswaarts keren zonder dit op te ruimen.

Hart voor Delft heeft het nu zelf eens via de gemeente Delft site kenbaar gemaakt en de vragen van de bewoners over dit probleem voorgelegd aan de gemeente. In ieder geval krijg je netjes antwoord van de gemeente Delft. Daar mankeert dus niets aan.

Onze vraag aan gemeente Delft was: ‘We krijgen regelmatig klachten van het Frisoplein en de Wippolderstraat over hondenpoep. Vooral in de avond en de vroege morgen laten hondenbezitters hun viervoeter lekker poepen zonder dit op te ruimen’. Wat doet de gemeente hieraan? Mensen willen graag in ieder geval een bordje waarop staat, ruim je stront op of iets dergelijks. Is dat mogelijk? En kan er extra toezicht worden gerealiseerd door boa’s?

De gemeente Delft gaf ons het volgende antwoord. Gezien de beperkte capaciteit heeft gerichte inzet op overlast van hondenpoep geen prioriteit voor de gemeente Delft. Tijdens de reguliere rondes heeft de gemeente wel aandacht voor honden en overlast van hondenpoep. Bij een heterdaad treedt de gemeente altijd op. Wij hebben intern gevraagd voor wat betreft extra bebording maar dat is helaas niet mogelijk.

Ik ben overigens zelf gaan kijken en het is inderdaad een smerige boel. Vooral het Frisoplein met het grasveldje in het midden.

Als ik het antwoord lees dan staat daar er eigenlijk: ’het blijft zoals het is, dus het blijft zoals het was’. We hebben een vervolgvraag aan de gemeente gesteld. Mogen de bewoners dan zelf en bordje plaatsen? We kregen ook nu gelijk antwoord en de gemeente gaf aan dat het plaatsen van eigen borden niet mag op gemeentegrond.

Dit is dus het gemeentelijk beleid als het gaat om ergernis hondenpoep. Je zou toch mogen verwachten dat de gemeente meedenkt wat wel mogelijk is of hoe het wel mogelijk te maken is in plaats van simpel nee zeggen. De mensen, die letterlijk en figuurlijk schijt aan alles hebben, zullen het dus gewoon blijven doen. Wij vragen ons af waarom niet een bordje kan worden geplaatst of dat de gemeente laat zien dat je iets doet aan dit probleem, zodat de kinderen niet in de stront hoeven te spelen. Dat is toch wel het minste wat je kan doen voor onze inwoners als gemeente Delft?

Hart voor Delft is niet tevreden met de antwoorden van de gemeente. De gemeente Delft wil dus niets doen aan het oplossen van dit probleem.

Hart voor Delft geeft wel prioriteit aan deze ergernis en komt hier zeker binnenkort nog op terug!

Bram Stoop