Door de glazen bol van Aad!

Graag voldoet onze fractie aan het verzoek van Aad Meuleman om bijgaande ingezonden brief te plaatsen op onze website. Hierin geeft hij in zijn glazen bol zijn visie over het verwachte vervolgproces over de plannen rond het Prinsenhof/Agathaplein.
Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Het hele gedoe rond de plannen over het Prinsenhof en Sint Agathaplein houdt de gemoederen in de stad flink bezig. En terecht. Het woord participatietraject wordt door het college volop gebruikt en nu pas ingezet. Wethouder Vollebregt roept vrolijk politiek correct dat hij blij is met alle reacties en dat er naar iedereen wordt geluisterd, maar meent hij dat nou echt?

De wethouder stelt dat er formeel nog niets is besloten door de gemeenteraad. Allemaal waar, maar als je een kant en klare visie presenteert, waarmee het vorige en nu dus ook het huidige college geen problemen heeft, dan zijn de piketpaaltjes al lang geslagen. Het participatietraject lijkt dus een wassen neus en dreigt nu al te mislukken. In mijn glazenbol geef ik alvast een doorkijkje naar het verwachte vervolgproces. Want hoe begon het ook alweer?

Onduidelijk is wie het initiatief heeft genomen om de architect uit Amsterdam de opdracht te geven over het opstellen van een visie rond het Prinsenhof. Was dat de directeur van het Prinsenhof of de voorganger van wethouder Vollebregt? In ieder geval werd het initiatief niet genomen door de inwoners uit onze stad. Daar gaat het participatietraject al mis.

Als je iets met een gebied wilt, dan ga je eerst met bewoners in gesprek om ideeën op te halen en vervolgens laat je dat uitwerken in een visie. Dat is pas echte participatie. Nu is de visie simpel gezegd al leidend. Je kunt je afvragen waarom, gezien de vele protesten tegen deze visie, het college niet simpel zegt: ‘de stad wil het niet dus we gaan niet door met deze visie.’ Maar nee, ondanks de vele protesten gaat het college gewoon door met deze visie. Zeg dan gewoon eerlijk tegen onze inwoners: we hebben u gehoord, maar wij gaan gewoon door met deze visie. U mag ons over 4 jaar hierop afrekenen. Maar ga niet net doen of er nog grote veranderingen aan deze visie mogelijk zijn. Dat is de boel (plat gezegd) belazeren.

Er worden allerlei argumenten verzonnen om dit plan te rechtvaardigen. Zo zou de ingang van het Prinsenhof moeilijk te vinden zijn. Wat een flauwekul. Tijdens het Vermeerjaar trok het Prinsenhof ruim 40.000 bezoekers extra en men wist allemaal de ingang te vinden, zoals bezoekers dat al jaren weten te vinden. Door goede communicatie over de ingang van het Prinsenhof kan, nee moet, de historische poort gewoon behouden blijven.

En nu moet de Waalse kerk ineens zichtbaar worden vanaf de Oude Delft? De Waalse kerk die door het bestuur van de Waalse kerk cadeau werd gegeven aan de gemeente Delft en de gemeente dus met een voorspelbaar kostenplaatje werd opgezadeld. Het zijn allemaal gezochte argumenten om een historisch gebied aan te tasten.

Als er achterstallig onderhoud nodig is aan het Prinsenhof of het Agathaplein zelf, dan moet je daar een onderhoudsplan voor maken en uitvoeren, maar van het historische karakter van de binnenstad en het rustgevende gedeelte van het Sint Agathaplein moet je afblijven. Juist een rustgevende plek in onze levendige historische binnenstad is waardevol en belangrijk.

Hoe gaat het proces nu verder? Iedereen mag zijn mening geven, stelt de wethouder heel trots. Er zullen ongetwijfeld misschien een paar kleine details aangepast worden in deze visie, zodat het college straks vrolijk kan roepen dat men mooi naar de inwoners heeft geluisterd. Mijn glazen bol voorspelt, dat deze visie, hoewel door de raad nog niet is vastgesteld, op enkele kleinigheden na in grote lijnen gewoon doorgaat. De coalitiepartijen schreven dit immers al in het coalitieakkoord.

Mijn voorspelling is, althans dat zegt mijn glazen bol, dat onze inwoners straks toch weer het nakijken hebben. Het blijft dus zaak om actie tegen deze onacceptabele visie te blijven voeren. En wat echte participatie betreft: er valt nog veel te leren bij het college en coalitiepartijen.

Aad

 

3 reacties

 1. Maar eh… is Delft dan al uit de rode cijfers, of alleen op papier? En zo ja, is dat dan al merkbaar doordat de gemeentelijke belastingen gehalveerd zijn zodat men een beetje in de pas loopt met de landelijke gemeentelijke belastingen of laat men het maar zo zodat er nog wat geld over blijft voor ‘leuke dingen’ zoals de stad verbouwen. Ik zeg: Niet doen. Kijk wat voor een gedrochten je krijgt als je de gemeente iets laat bouwen. OF het nu het oude of het nieuwe gemeentehuis is.

  Verder vraag ik mij af wat nu een drijfsfeer kan zijn als iedereen tegen verbouwingen is. Geld en prestige blijven dan over. Het zou toch niet zo kunnen zijn dat een klein select groepje mensen hier (grof) geld aan gaan verdienen? Nee, dat geloof ik dan ook weer niet…

 2. Reeds een architectonisch ontwerp en reeds opgenomen in coalitieakkoord. inderdaad beetje omgekeerde proces, wat men ook van initiatief denkt.
  Participatie in de Omgevingswet
  De Omgevingswet stimuleert vroegtijdige participatie om tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel te krijgen. Daarom zijn in de Omgevingswet en in het Omgevingsbesluit regels over participatie opgenomen.
  Wat is participatie?
  De Omgevingswet zegt over participatie: ‘het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden […] bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit’. Met belanghebbenden bedoelt de wet burgers, vertegenwoordigers van bedrijven, professionals van maatschappelijke organisaties en bestuurders van overheden.
  Regels voor participatie
  In het Omgevingsbesluit staan regels om participatie te waarborgen. Bij het projectbesluit en het omgevingsplan geeft een overheid in een kennisgeving aan hoe het participatietraject eruit komt te zien. Ook is een motiveringsplicht opgenomen: het bevoegd gezag geeft bij het besluit aan hoe het de omgeving bij de voorbereiding heeft betrokken. En wat het met de resultaten heeft gedaan.
  De motiveringsplicht geldt voor de omgevingsvisie, het programma, het omgevingsplan en het projectbesluit. Voor de omgevingsvergunning wordt nog geregeld dat de initiatiefnemer in de aanvraag moet aangeven of – en hoe – er overleg is geweest met belanghebbenden. Dat gebeurt in de omgevingsregeling.

  Succes,
  Fred Kloezeman

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.