Delftse PvdA wordt wakker

In het AD vandaag was te lezen dat de PvdA schriftelijke vragen heeft gesteld over de rechterlijke uitspraak dat er opnieuw een geluidsonderzoek moet worden gedaan over de nieuwe Sint Sebastiaansbrug. Ook wil deze fractie weten of hierdoor weer vertraging optreedt, of deze vertraging extra geld gaat kost en wie dat gaat betalen.

Bijzonder dat deze fractie zich daar nu zo druk over maakt. In de gemeenteraadsvergadering van 6 maart 2014 (nog oude raad) heeft Stadsbelangen Delft samen met de toen nog oppositiepartij VVD een motie ingediend met betrekking tot de geluidsoverlast.

Bewoners rond de Sint Sebastiaansbrug waren hier bezorgd over. Zij hadden grote vraagtekens over de geluidsrapportages. Stadsbelangen Delft vond dat de bewoners een punt hadden. De motie droeg onder andere op om in overleg met de bewoners een onafhankelijk second opinion te laten uitvoeren naar vermeend geluidsoverlast. Juist om rechtszaken te voorkomen. Onze motie werd alleen gesteund door Onafhankelijk Delft en de SP.

Niet door de PvdA fractie. Zij vonden zorgvuldigheid, als het gaat om geluidsoverlast voor bewoners, toen niet zo belangrijk en dan nu ineens vragen stellen? De PvdA en andere fracties hadden onze motie moeten steunen. Dan was een gang naar de rechter door de bewoners niet nodig geweest.

Tijdens genoemde vergadering vonden ook D66 en STIP het niet nodig onze motie te steunen. De brug moest eind 2015 klaar zijn, vonden deze fracties. Of de bewoners nu wel of geen geluidsoverlast zouden ervaren, was voor hen niet interessant, als tramlijn 19 maar snel over de nieuwe brug ging rijden. En gaf oud STIP wethouder Guldemond als reactie op onze motie aan (citaat): ‘Dat betekent ook dat er eigenlijk geen enkele reden is om een second opinion te laten uitvoeren door het college. Wij doen dat nooit.’

Ongetwijfeld zal de uitspraak van de rechter wederom leiden tot vertraging en extra kosten. Stadsbelangen Delft is benieuwd naar het antwoord en vooral naar de opstelling van de PvdA fractie als blijkt, dat de uitspraak van de rechter extra geld gaat kosten voor Delft. Zeker in het licht van hun boterzachte motie tijdens de raadsvergadering van 16 oktober 2014, mede gesteund door alle andere coalitiepartijen en Onafhankelijk Delft.

De brug mocht nu geen euro meer kosten. Stadsbelangen Delft vindt de huidige kosten al veel te hoog. Wij vroegen ons af wat voor waarde deze motie had als later zou blijken, dat de brug weer extra geld gaat kosten en de Provincie wederom niets extra wil bijdragen. Zou de PvdA dan de bouw van de nieuwe brug alsnog afblazen?

Wij zijn benieuwd naar wat de uitspraak van de rechter voor Delft gaat betekenen. Misschien een hint voor de PvdA fractie, maar ook richting STIP en D66: ‘luister vooral vooraf goed naar burgers’. Dat scheelt een hoop narigheid.

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.