Delftse politiek eindelijk wakker?

Afgelopen dinsdag stond in het AD een uitgebreid artikel over de ervaringen van een slachtoffer, die ernstig benadeeld zou zijn door Sjoerd S. De man die destijds als Robin Hood door Groen Links wethouder Saskia Bolten bij de gemeente werd binnen gehaald. Stadsbelangen Delft heeft vanaf augustus 2018 deze kwestie regelmatig door middel van schriftelijke vragen aan de orde gesteld bij het college van B&W. Juist ook om een juridische procedure tussen een inwoonster en de gemeente te voorkomen. Zie onderstaande links.

http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=10004
http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=9433
http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=9435
http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=9427

Het college dacht kennelijk gemakkelijk van deze kwestie af te komen door te doen alsof er niets aan de hand was. Ook de andere fracties in de gemeenteraad hielden hun mond en keken de andere kant op. Groen Links voorop. Bijzonder want het is onze fractie inmiddels wel duidelijk dat er iets goed mis is bij de gemeente in relatie tot deze kwestie en de perikelen bij de Financiële Winkel.

Nu één van de slachtoffers een advocaat heeft ingeschakeld, laten andere fracties zoals het CDA en de SP ineens van zich horen. Zouden de Provinciale Statenverkiezingen hiermee te maken hebben? Je zou toch denken dat alle fracties al vanaf augustus 2018 op de hoogte moeten zijn geweest.

Stadsbelangen Delft heeft het college vandaag door middel van schriftelijke vragen het college gevraagd een afschrift te willen ontvangen van de brief die de advocaat van het slachtoffer naar de gemeente heeft gestuurd. Daarnaast wil on ze fractie ook een afschrift van het antwoord van het college aan de advocaat van het slachtoffer ontvangen.

Deze kwestie krijgt op zeker nog een vervolg.

Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Schriftelijke vragen
Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Delft, 27 februari 2019
Betreft: vervolgvragen kwestie Sjoerd S.

Geacht college,

Onze fractie heeft uit de pers vernomen, dat de advocaat van een slachtoffer van Sjoerd S. op 25 februari 2019 de gemeente Delft schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.

Graag ontvangt onze fractie een afschrift van deze brief. Daarnaast wil onze fractie ook een afschrift ontvangen van het antwoord dat het college naar aanleiding van bedoelde brief naar de advocaat van het slachtoffer zal sturen.

Indien u daar niet toe bereid bent, vernemen wij dit graag van u met de daarbij behorende motivatie.

Met vriendelijke groeten,
fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Een reactie

  1. Het is een grote schande dat Groen Links hieraan in zekere zin heeft meegewerkt. Bolten gaat nu de deuren langs als zijnde bemiddelaarster in burenruzies. Eerst de mensen in de narigheid helpen en nu de grote weldoener uithangen. Het zou haar sieren als zij een baantje aanvaarde als burgemeester van een of ander klein gehucht. Of schrijf ik nu iets verkeerds op?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.