Delft voor Elkaar?

Op de raadsagenda van 29 januari 2015 stond het onderwerp subsidiebeschikkingen en uitvoeringskomst Delft voor Elkaar. Tot eind vorig jaar hebben we regelmatig over het onderwerp transitie jeugdzorg gesproken en heeft Stadsbelangen Delft zich constructief opgesteld.

Tijdens de laatste commissievergadering hebben wij aangegeven, dat we de raamoverkomst willen inzien die met stichting Mee is afgesloten. Stichting MEE heeft, zo blijkt nu, op 21 februari 2014 al bestuurlijke afspraken gemaakt in het kader van het Transitieplan.

Stadsbelangen Delft zet daarbij nog wel vraagteken bij de antwoorden van het college op onze vragen. Wij waren benieuwd wat de case load was van een medewerker die met probleem gezinnen aan de slag gaat in Delft. Uit het antwoord van het college blijkt dat dit om 20 tot 25 gezinnen per medewerker gaat. We hebben het college duidelijk gemaakt dat wij in de evaluatie willen zien om hoeveel gezinnen het gaat en wat voor resultaten er zijn geboekt. Deze medewerker moet namelijk zeer stevig in zijn of haar schoenen staan. Stadsbelangen Delft zal het zeker niet accepteren als blijkt dat hierbij stagiaires of vrijwilligers worden ingezet. De belangen van deze gezinnen zijn te groot om dit aan hen over te laten. Wij ontvingen signalen, dat vrijwilligers werk doen, dat werk is voor een professional. D66 Delft maakt zich druk om deze vrijwilligers en blijft roepen dat we met minder geld dezelfde kwaliteit gaan leveren. Dat is een waanidee. Je snapt echt niet wat er aan de hand is en waar het over gaat. D66 is zo langzamerhand helemaal de definitie van vrijwilligerswerk kwijt.

We hebben ook in een kort briefje vanuit het college kunnen lezen dat er een aantal organisaties zijn waarvan de aanvragen subsidie zijn afgewezen. Dit in tegenstelling tot de toezegging van wethouder de Prez (PvdA), dat nieuwe partijen in konden schrijven op activiteiten. Maar omdat de raamovereenkomst met Delft voor Elkaar al in juli 2014 is afgesloten, is er voor andere partijen geen geld meer beschikbaar. Kortom de eerste problemen doen zich al voor. De Stichting Present en het Jessehof krijgen nu niets en hebben dus het nakijken. Wat is de toezegging van de wethouder waard geweest dat externe partijen mee konden doen met het aanbieden van activiteiten?

Ook heeft Stadsbelangen Delft signalen gehad dat er een aantal jongeren uit Delft al langer thuis zitten, terwijl ze nog gewoon op hun school staan ingeschreven. Wethouder Hekker ontkent dat dit in Delft het geval is. Wij denken dat zij niet goed is geïnformeerd of zij weet het gewoon niet. Stadsbelangen Delft komt hier zeker op terug komend jaar. Wij weten dat jongeren, die problemen op school hebben, vaak eindigen bij de praktijkschool zonder dat het echte probleem wordt opgelost. Wij willen dat dit uitgezocht wordt en hebben dit wederom kenbaar gemaakt.

Ok maken wij ons zorgen om de samenwerking met een grote welzijnsorganisatie als één van de grote spelers in Delft. In een andere stad werd de subsidie voor deze organisaties gestopt, omdat afspraken niet werden nagekomen. Zie onderstaande link.

http://www.veenendaalsekrant.nl/_incs/kwaliteit_participe_onvoldoende_3167452.html#.VMz3OFpmUyB.mailto

Dat Delft vasthoudt aan deze partner roept bij ons vraagtekens op. Of komt het omdat een aantal ex-raadsleden van de linkse partijen daar werkzaam zijn als manager? Stadsbelangen Delft heeft aangegeven, dat wij eisen dat partijen hun afspraken, zoals afgesproken in de raamovereenkomst, nakomen. Het belang van deze gezinnen in onze stad staat voorop. Stadsbelangen Delft vindt, dat je de regie over moet laten aan de mensen op de werkvloer. Wij zijn benieuwd naar de evaluatie eind dit jaar.

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Een reactie

  1. Laten zij dr eigen maar eens druk maken over de stijgende werkeloosheid in delft in plaats van onbetasldr vrijwiligers schande dat er nu zo gedacht wordt alleen al

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *