imagesWie zaterdag 19 maart jl. het Algemeen Dagblad open sloeg, moet ongetwijfeld gedacht hebben: wat, alweer problemen in het Buitenhof? Ik heb dat niet gedacht, maar kreeg bevestigd dat de problemen in het Buitenhof nog steeds niet onder controle zijn.

Ik heb namens Stadsbelangen Delft de afgelopen jaren en maanden kritiek gehad op de manier waarop het welzijnswerk wordt georganiseerd in Delft. Vooral in het Buitenhof vond en vind ik nog steeds dat er te veel vanuit hypes wordt gewerkt. Er is nog steeds geen structurele aanpak en lange termijn visie. De wijk is inmiddels landelijk bekend en dat doet Delft geen goed. Vooral heb ik te doen met de bewoners van deze wijk, die zich nog steeds niet gehoord voelen door de politiek in Delft.

De wijkagenten doen hun best zeggen de bewoners en daar zijn wij ook van overtuigd. Die signalen krijgen wij ook. Maar de onrust in de wijk is geen probleem dat alleen door politie opgelost moet worden. De politie is wel een belangrijke speler in het geheel.

Wat de bewoners tegen hebben, is dat de politiek in Delft beleid op beleid maakt zonder goede evaluatie. Je moet in Delft vette problemen hebben of veroorzaken om in beeld te komen bij de politiek. Men denkt nog steeds dat als je een zaalvoetbaltoernooi met Oudjaar organiseert in de wijk, dat het dan rustig blijft. Een activiteit waar dan vervolgens tientallen jongeren aan mee doen. Maar heb je dan alle jongeren in de wijk bereikt? Daar denkt men dan even niet aan. Van de bewoners, die zich wel aan de regels houden, wordt verlangd dat zij hun eigen buurthuis zonder subsidie runnen en vrijwilligers als personeel moeten dat doen. Ik vind dat onacceptabel.

Pieter Stienstra van D66 Delft, de grootste collegepartij, stelde in de commissievergadering ‘koel hoofd, warm hart en wijsheid bij aanpak van vluchtelingencrisis’. Vervolgens willen de collegepartijen € 400.000 uit de reserves vanuit het sociale domein hiervoor gaan gebruiken. Geld dat is bestemd voor onder andere de wijken in Delft. Niet voor niets dat Stadsbelangen Delft hier nog geen ja tegen heeft gezegd. Een mooi nobel streven van de collegepartijen, maar wij gaven aan, dat we ook nog wijken hebben waar problemen zijn. Dat dit geen fabeltje is, blijkt helaas nu ook weer. Kortom: gebruik voor de wijkaanpak en vooral in het Buitenhof dit soort mooie spreuken, maar niet alleen met woorden, maar vooral met daden.

Ik heb de laatste tijd veel contact gehad met bewoners in het Buitenhof en heb dat nog steeds. De fractievoorzitter van Stadsbelangen Delft pleitte ervoor dat de burgemeester in gesprek gaat met deze bewoners. Dit was naar aanleiding van de ongeregeldheden van Oudejaarsnacht. Dat werd door de politiek van Delft afgedaan als een vervelend incident. Onze fractie weet wel beter. In deze wijk is er geen sprake van een incident, maar zijn structurele problemen aan de orde. Na het artikel wat 19 maart jl. heb ik diverse telefoontjes gehad van bewoners, die hopen dat er nu echt iets gaat gebeuren.Tot op heden is er geen contact geweest. Dit zijn bewoners waar nooit mee is gesproken. Zij zijn bang om in het openbaar iets te zeggen. Voor deze mensen moet de gang van zaken in hun wijk een hel zijn.

Onze fractie weet dat na Oud en Nieuw een aantal fracties bij bewonersorganisaties langs zijn geweest, zoals in de Griegstraat. Over het algemeen is dit ‘het ouwe jongens krentenbrood verhaal’ want namens wie spreken deze bewonersorganisaties dan? Hetzelfde geldt voor de gesubsidieerde instellingen die aan het werk zijn in de wijken. Laat eens een lijst met bewoners zien, waar je contact mee hebt in plaatst van te roepen hoe geweldig je bezig bent.

Ook in het Buitenhof praten aantal mensen namens de wijk met politieke vertegenwoordigers. Maar zijn dat de juiste mensen? Deze mensen weten niet dat twee straten verderop mensen wonen, die elke dag opnieuw en het hele jaar door overlast ervaren en bang zijn. Het oude politieke gebrabbel pappen en nathouden is dan het gevolg. Er wordt dus beleid gemaakt op basis van flarden van verhalen, omdat men nog geen 5% van de wijkbewoners bereikt.

Wat opvalt, is dat ook nu weer iedereen aan het woord komt en wie niet vraag je je dan af? Dat zijn degene, ook wel de etterbakkies, genoemd die de overlast veroorzaken. Ik wil dan wel eens weten wat zij ervan denken. Om te roepen als wethouder, dat er te veel mensen wonen met dezelfde achtergrond en dezelfde problemen in een wijk, is te simpel. Dat is namelijk geen excuus om je dan zo te gaan gedragen. Hier is iets anders aan de hand in deze zeer gesloten wijk. Ik weet zeker de ouders van deze etterbakkies er ook mee zitten dat hun kind dit doet.

Het college en de coalitiepartijen spelen hier onvoldoende op in. Ook nu vraagt men mijn mening via de e-mail of telefoon. Bedank mailtjes van bewoners, waar we geweest zijn voor het luisteren naar hun verhalen. Er moet een oplossing komen. Daar wil ik het in de gemeenteraad over hebben. Er blijven partijen in de gemeenteraad doof voor geluiden vanuit de oppositie. Men blijft gewoon doordrammen, dat het de goede kant op gaat in de Buitenhof en andere wijken. Niets is minder waar, zo blijkt maar weer.

Zo lang we blijven zaalvoetballen, bezuinigen, pappen en nathouden gaat het niet opgelost worden. Stop met hypes en geef voorrang aan wat écht opgelost moet worden, zoals in de Buitenhof. Al zou de helft kloppen wat in de krant staat, dan nog hebben we een ernstig probleem. Overigens krijgen wij ook signalen uit het Tanthof en de Wippolder. Daar gaat het niet goed gaat met de jeugd. Het wachten is totdat het ook daar fout gaat. Dat moet simpel voorkomen worden.

Een sociaal probleem waarbij alle partijen en vooral die mensen die dagelijks overlast ervaren en bang zijn, betrokken moeten worden. Stadsbelangen Delft denkt graag mee, want het gaat om onze inwoners van de stad. Ook zij hebben recht op een leefbare omgeving, wat nu bij velen weg is.

Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop