Oud en Nieuw is weer voorbij en 2017 is van start gegaan. Delft was in voorgaande jaren vooral in het nieuws vanwege ongeregeldheden tijdens Oudejaarsnacht in de omgeving van de Griegstraat en de Chopinlaan.

Positief opvallend dit jaar was, dat de informatie vanuit de pers vooral spreekt van een gemoedelijke Oudejaarsnacht in Delft. Hoewel er nog geen definitieve informatie voorhanden is, lijkt de voorzichtige conclusie dan ook gerechtvaardigd, dat de maatregelen die de burgemeester vooraf heeft genomen, zoals tijdig overleg met bewoners en diverse instanties, tijdelijke cameratoezicht (werkt dus), activiteiten voor jongeren en inzet van extra mensen tijdens Oud en Nieuw succesvol te zijn geweest.

Het blijft triest dat in andere steden hulpverleners het werken onmogelijk werd gemaakt. De boodschap is simpel. Van hulpverleners blijf je af. Altijd! Mensen die zich daar niet aan houden, moeten keihard worden aangepakt. Geen softe aanpak, zoals Groen Links bijvoorbeeld in onze raad voorstaat.

Een gemoedelijke Oudejaarsnacht in onze stad. Dat is goed nieuws en dat mag ook wel eens worden gemeld! Dank aan iedereen, die zich tijdens Oud en Nieuw hebben ingezet om alles in goede banen te leiden.

Nu nog af van het etiket ‘duurste stad’. Dan zetten we samen Delft positief op de kaart!

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman