http://district8.net/18-september-drie-studenten-onwel-tijdens-overdacht-bestuur-societeit-phoenix-delft.html Stadsbelangen Delft heeft diverse keren aan de bel getrokken over de uitzonderingspositie die studenten in onze stad hebben. Ook waar het gaat om studentensociëteiten inzake openingstijden en alcoholgebruik van studenten.
Elk weekend zie je dronken studenten, die van voren niet meer weten dat zij van achteren leven en door de stad zwalken. Deze week was het weer goed fout gegaan en moesten drie studenten uit de sociëteit aan de Phoenixstraat met de ambulance worden afgevoerd Zie bovenstaande link op de website van district 8.

Daarmee lijkt Delft straks met STIP op nummer 1 te staan als het gaat om alcoholgebruik onder studenten in Delft. Delft voert een alcohol ontmoedigingsbeleid, maar dat geldt kennelijk niet voor studentensociëteiten. In de reguliere horeca krijgen ondernemers torenhoge boetes als ze iemand blijven schenken, die dronken is.

Bovenstaand incident geeft maar weer eens aan, dat ook studentensociëteiten simpel onder het alcohol ontmoedigingsbeleid horen te vallen. Net als voor onze inwoners geldt hier het spreekwoord: ‘gelijke monniken en gelijke kappen’!

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop