Diverse fracties hebben een motie aangekondigd voor het vluchtelingenprobleem. Kern van deze motie is dat Delft spontaan contact moet opnemen met COA om te regelen dat vluchtelingen ook in Delft worden opgevangen. Deze motie wordt besproken in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 24 september 2015.

Opvallend dat deze fracties er als ‘de kippen’ bij zijn om de pers te informeren en hun standpunt alvast kenbaar te maken zonder eerst de discussie in de raad te voeren. En ja, deze fracties hebben ook al een aantal opties van plekken waar vluchtelingen in Delft kunnen worden opgevangen. Makkelijk scoren als je geen eigenaar bent van deze plekken en als raadslid daar zelf ook niet woont.

Willen deze fracties laten zien hoe goed ze zijn? Het lijkt erop dat een aantal Delftse politici over de rug van vluchtelingen menen hun sociale kant te moeten etaleren zonder over  eventuele gevolgen voor de stad na te denken.

Het onderwerp is zeker een discussie waard in de gemeenteraad. Stadsbelangen Delft zal de motie, zoals deze nu is aangeboden, niet steunen. Onze motivatie daarvoor zal onze fractie in de raadsvergadering kenbaar maken en daarna publiceren op onze website.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman