De situatie rond de opening van het Vermeercentrum begint op een ware  soap te lijken. De raad werd begin november 2005 onder druk gezet om te beslissen over de subsidieverstrekking, want anders zou de opening in  april 2006 niet worden gehaald.   

Nu een vertraging van een jaar. Werd de raad destijds wel juist  geïnformeerd?  Heeft men (het college of het bestuur van de Stichting Vermeercentrum) bewust  de raad een optimistischer scenario voorgespiegeld? Stadsbelangen wil  exact  weten hoe heeft deze vertraging kunnen ontstaan. Moet verstrekte subsidie niet worden teruggevorderd nu beloften/toezeggingen niet worden waarmaakt?    Onze fractie heeft tijdens de commissievergadering van 29 augustus jl.  het college  gevraagd met een reactie te komen over deze gang van zaken. Afhankelijk  daarvan  kan bezien worden of een nader onderzoek dan wel andere acties  noodzakelijk zijn.   

Naar aanleiding van de eerste aangekondigde vertraging heeft onze fractie  op
18 maart jl. al vragen aan het college gesteld. Met name over eventuele extra financiële consequenties die de opgelopen vertraging met zich mee  zou  kunnen brengen.  Het college stelde toen zeer terecht dat eventuele nadelige financiële  consequenties  in verband met de vertraging van de opening van het Vermeercentrum niet  zal  kunnen worden afgewenteld op de gemeente Delft. Het college meldde toen ook  hiervoor geen suggestie of toezegging richting de Stichting Vermeercentrum te  hebben gedaan. Wat onze fractie betreft geldt dat nog steeds. Wij zijn benieuwd naar de reactie van het college.  
Fractie Stadsbelangen-Delft