De Laatste Eer geen winstoogmerk?

Met het overdragen van het beheer en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen naar De Laatste Eer, heeft deze Uitvaartonderneming zich in onze stad nog meer een monopolypositie toebedeeld. En dat was nu precies de reden waarom onze fractie destijds niet enthousiast was om het beheer en onderhoud over te dragen aan deze Delftse Uitvaartvereniging. Wij blijven van mening dat een gemeentelijke begraafplaats beheerd en onderhouden moet worden door de gemeente zelf.

Inmiddels heeft onze fractie begrepen dat De Laatste Eer eenzijdig besloten heeft dat als mensen een graf willen kopen men verplicht een onderhoudscontract moet afnemen. Dat is een vreemde gang van zaken. Je kunt kennelijk alleen een graf kopen op onze gemeentelijke begraafplaats als je een verplicht onderhoudscontract afneemt van De Laatste Eer. Dat is onjuist en onacceptabel.

Waarom zouden nabestaanden niet zelf voor hun dierbaren het graf mogen onderhouden? De vrijheid om dat zelf te doen. En waarom beslist De Laatste Eer dat zij als enige graven mogen onderhouden? Hoe zit het ook alweer met de marktwerking? Misschien zijn er nog wel andere bedrijven die graven willen schoonmaken.

Als inwoners een graf willen kopen, dan worden zij direct geconfronteerd met een verplichte kostenpost zoals hieronder aangegeven:
– Verplichte afkoop onderhoud 10 jaar € 675,00
– Afkoop onderhoud 20 jaar € 1.275,00
– Afkoop onderhoud 30 jaar € 1.875,00

Voor zandgraven:
– Verplichte afkoop onderhoud 10 jaar € 900,00
– Afkoop onderhoud 20 jaar € 1.700,00
– Afkoop onderhoud 30 jaar € 2.500,00

De Laatste Eer maakt reclame met de slogan dat zij een Uitvaartvereniging zijn zonder winstoogmerk. Of dat zo is, is zeer de vraag.

De Laatste Eer oogt meer als een super commercieel bedrijf met maar één doel, namelijk vette winst maken. Onze fractie overweegt over de onredelijke verplichting van het opleggen van een onderhoudscontract schriftelijke vragen te stellen aan het college. Wij vinden dat onze inwoners de vrijheid moeten hebben om zelf te kiezen voor het onderhoud van het graf van hun dierbaren zonder opgelegde verplichting van
De Laatste Eer.

Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *