Droom ik?  DELFT – Ik vraag mij de laatste weken het volgende af: Droom ik, of leef ik in de werkelijkheid? Op grond van het feit dat het Delftse  College van
B en W twee jaar bestaat, krijgen de wethouders en hun leider vele mogelijkheden hun successen kenbaar te maken.   

Diverse publicaties maken mij duidelijk, dat ik de kennis en vaardigheden van de dames en heren helemaal niet goed inschat. Ik heb het gewoon niet bij het goede eind. Ik zie gewoon de zaken verkeerd. Ik ben te subjectief.   

En toch kan ik mij niet aan de indruk onttrekken, dat er een aantal vreemde ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. De plaatselijke pers geeft de bestuurders van onze stad de gelegenheid zelfs mij op de gedachte te laten komen, dat ik droom. Heel erg knap, maar vooralsnog trap ik daar niet in. Ik blijf wakker.   

Daarnaast durf  ik als grondlegger van de Stadskrant (wederom) de stelling aan, dat deze krant wordt gebruikt als positieve publiciteit voor de Burgemeester en de Wethouders. Dit is nooit de opzet geweest. In het  afgelopen weekeinde misbruikte mevrouw Merkx de Stadskrant om haar  falen voor wat betreft de Stadsverwarming te ontzenuwen.   

Haar collega’s Dick Rensen, Saskia Bolten, Ronald Vuijk, Anne Koning en leider Bas Verkerk deden dat ook al over diverse slechte besluiten in het verleden. Als de Stadskrant op deze manier misbruikt wordt, zou het een  goed besluit zijn dit medium af te schaffen en de daarbij behorende  financiën te besteden aan zaken voor de burger. Of droom ik nu werkelijk?  Aad Bonthuis, Delft