Wethouder mevrouw Martina Huijsmans blijft de bewoners van Olofsbuurt en Westerkwartier  verbazen. Nog maar nauwelijks bekomen van de wijze waarop de parkeertransitie er in juli 2020 door heen werd gedrukt, krijgen de bewoners van de Anton Heinsiusstraat te maken met een zeer ongewenste uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen voor elektrische auto’s.

Dan te bedenken dat er al eerder twee parkeerplekken hiervoor waren gereserveerd in deze straat. Samen met een parkeerplek voor een deelauto zijn er nu dus in korte tijd vijf reguliere parkeerplekken minder beschikbaar voor de bewoners van deze straat, terwijl deze beperking  natuurlijk ook gevolgen heeft voor de bewoners van de Patrimoniumstraat.

Je vraagt je misschien af of de bewoners hier om hebben gevraagd. Dat was niet het geval en er is, zoals gebruikelijk bij deze wethouder, wederom geen enkel overleg geweest met de betrokken buurtbewoners. Het blijft opnieuw een zeer bedenkelijke actie van deze wethouder, die als vertegenwoordiger van D66 burgerparticipatie juist hoog in het vaandel zou hebben moeten staan. Maar nee, participatie komt niet voor in haar werkwijze. Doordrukken zonder overleg met bewoners wel! De hoogste tijd dat afscheid wordt genomen van deze wethouder bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Buurtbewoners zitten absoluut niet te wachten op deze twee extra oplaad parkeerplekken. Er is namelijk al weinig parkeerruimte in deze buurt. Daarnaast is men bang voor auto’s’, die op zoek zijn naar een vrije oplaadplek in deze straat. Waarom geen uitbreiding op het Hugo de Grootplein? Dit plein is in de avond en ook overdags redelijk leeg na de invoering van het bewoners parkeren op die plek.

Hart voor Delft wil in ieder geval van het college weten:

1) Of er onderzoek gedaan is bij de bewoners en of er behoefte is aan deze
oplaadplaatsen op deze plek. (draagkracht)

2) Wie controleert of de elektrische auto’s na het opladen plaatsmaken voor andere
elektrische auto’s om op te laden, of kunnen deze zonder pardon de hele dag of nacht
blijven staan.

Raadslid Coby de Koning heeft hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. Wordt vervolgd.

Harry van Adrichem