De uitstraling van het Bastiaanplein moet worden verbeterd en aantrekkelijker  worden. Het winkelend publiek moet langer verblijven op het plein. Om dit te  realiseren stelt het college onder andere voor om op het plein drie  boomeilanden  te plaatsen.   

Hoewel het plein best aantrekkelijker kan worden gemaakt, is het plein altijd  bedoeld geweest als winkelgebied en niet als verblijfsgebied. Juist ook om vanaf  dit punt bezoekers ertoe te verleiden verder de binnenstad in te gaan en zelfs het Noordelijk winkelgebied te bezoeken via de “zogenaamde” rode loper.  Door de voorgestelde maatregelen lijkt nu het tegenovergestelde te worden  bereikt. Uit de ons toegezonden informatie blijkt, dat de meningen van de bewoners door het college worden genegeerd. Op zichzelf zijn de bewoners niet tegen het aantrekkelijker maken van het plein, maar zij vrezen vooral in de avonduren, dat de drie boomeilanden een hangplek gaan worden. Dat zal  weer leiden tot overlast en onveiligheid. De bewoners hebben een compromis voorgesteld, maar ook het compromis werd naar de prullenbak verwezen.   

Stadsbelangen vindt de zorgen van de bewoners terecht. Het kan niet zo zijn dat het college de serieuze mening van bewoners zomaar terzijde schuift. In de commissievergadering van WVB van 14 juni as. zal onze fractie er bij  het college op aandringen tegemoet te komen aan de wensen van de  bewoners.   
Fractie Stadsbelangen-Delft