College eens met Stadsbelangen

Naar aanleiding van onze schriftelijke vragen over de  ubsidieverstrekking aan de eigenaar van de “Delftse” gondels heeft het college geantwoord de subsidie  (gedeeltelijk) te willen intrekken. Dit omdat de gondels dit jaar niet te zien zijn  geweest in de Delftse grachten. De eigenaar had voor dit jaar € 6.500,–  subsidie ontvangen.   

De eigenaar heeft aangegeven dat de gondels in 2006 niet zullen varen en te  denken dat dit in 2007 wel het geval zal zijn. Het college is van mening  dat de  eigenaar niet overtuigend aannemelijk heeft gemaakt dat hij deze  toezegging  in 2007 waar zal kunnen maken.   

Het college heeft de eigenaar laten weten voornemens te besluiten de subsidie  in te trekken en/of terug te vorderen. Volgens de procedure tot  intrekking en  terugvordering van subsidie op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft  de eigenaar zes weken de tijd om zijn zienswijze kenbaar te maken. Hierna  zal het college tot definitieve besluitvorming overgaan en de raad informeren.    Stadsbelangen begrijpt dat het college zich aan wet- en regelgeving moet  houden,  maar zo langzamerhand zijn deze “regels” aan niemand meer uit te leggen. Vast  staat dat de gondels in 2006 niet zullen varen en dat er wel voor dit jaar  subsidie werd verstrekt. Naar nu blijkt ten onrechte. Onze fractie wacht verdere berichtgeving af. Fractie Stadsbelangen-Delft

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *