Na negen jaar zoeken dacht dansschool Wesseling een geschikte locatie aan de Buitenwatersloot te hebben gevonden om hun bedrijf te kunnen voortzetten. De dansschool was decennia lang gevestigd aan de Houttuinen, maar moest wijken voor de ondertunneling van het spoor.

Een poging om het bedrijf in het oude techniekmuseum aan de Ezelveldslaan gevestigd te krijgen sneuvelde mede als gevolg van een onjuiste inschatting van de gemeente Delft. Bij de gemeente Delft kwam een inspanningsverplichting te liggen. Met andere woorden: de dansschool en de gemeente trekken samen op om zo snel mogelijk een geschikt pand te vinden. Dat dit nog steeds niet is gelukt, geeft aan dat dit geen gemakkelijke opgave is.

Dat maakt het zuur dat de gemeente, niet alleen geen omgevingsvergunning voor het pand aan de Buitenwatersloot wenst af te geven, maar ook nog eens vindt dat er helemaal geen inspanningsverplichting op de gemeente meer rust. Wethouder Förster vindt dat de gemeente zich voldoende ingespannen heeft door Wesseling op vier locaties te wijzen.

Hij ‘vergat’ hierbij echter te vertellen dat deze locaties alle vier ongeschikt voor het bedrijf van de dansschool Wesseling zijn. De locatie aan de Brasserskade bleek nog enkele jaren verhuurd te zijn, aan de Rotterdamseweg is er sprake van vervuilde grond en de panden aan de Kloosterkade en de Hugo de Grootstraat staan dusdanig dicht bij woningen dat je op voorhand problemen kunt verwachten.

‘De bal ligt nu bij de ondernemer’ sprak Förster, bijna verwijtend, tijdens de commissievergadering van 28 april jl. Nou, niet wat ons betreft wethouder Förster. Wij willen best nog wel geloven dat betrokken ambtenaren de afgelopen jaren hun best hebben gedaan. We kunnen echter niet anders dan constateren dat de dansschool nog steeds niet is geholpen. Op geen enkele wijze! .

Een inspanningsverplichting is wat onze fractie geen vrijblijvendheid. Deze geldt totdat er een oplossing gevonden is en moet zeker verder gaan dan het verwijzen naar vier, ronduit ongeschikte, panden.

Misschien zou je ook kunnen bedenken hoe de dansschool aan de Buitenwatersloot door bijvoorbeeld een aantal infrastructurele maatregelen, bouwkundige voorzieningen en afspraken wel inpasbaar is. Hoe dan ook, wij vinden dat Wesseling nog steeds recht heeft op een extra inspanning van de gemeente. De spreekwoordelijke bal ligt dus niet bij één partij (Wesseling), maarook bij de gemeente Delft. Anders gezegd:  ‘gewoon nog in het midden’.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman/Werner Bremer