Afgelopen maanden hebben we in de politiek kunnen ervaren hoe je van de ene op de andere dag moet kunnen schakelen. De coronacrisis was een feit en kregen te maken met een anderhalve meter maatschappij. De politieke agenda liep gewoon door en de druk was groot gezien de uitgebreide en ook extra vergaderingen. Geen fysieke vergaderingen, behalve dan de Commissies die in de raadszaal plaatsvonden, zodat de Delftse inwoners deze vergaderingen konden volgen.

De Raadsvergaderingen zijn al een tijd digitaal en waren ook te volgen via de webcast van de gemeenteraad. Afgelopen donderdag 13 juli was de laatste raadsvergadering vóór het zomerreces. Dit was een uitloopvergadering, omdat in de vergadering van 9 juni niet alle onderwerpen waren besproken.

Op 9 juni stond de parkeertransitie op de agenda die, zoals verwacht werd, ook uitliep tot in de nacht. Wat bij dit onderwerp opviel was dat de oppositie- en coalitiepartijen lijnrecht tegenover elkaar stonden en helaas nog steeds staan. Het onderwerp parkeertransitie is een punt dat speelt in heel de stad en waar participatie van inwoners dus zeer belangrijk is. Er was zelfs een demonstratie op de markt waar de mensen aangaven dat ze de hele parkeertransitie niet snapten en er ook niet bij betrokken waren geweest.

De oppositiepartijen hebben alles geprobeerd om het college een andere richting uit te krijgen en toch vooral aan te geven de oppositiepartijen serieus te nemen. Dit is tenslotte onderdeel van het democratisch proces. Helaas werden alle, door de oppositie partijen ingediende moties unaniem door het college afgeraden en werden ze door een meerderheid in de raad, lees coalitiepartijen, verworpen. Kortom, wat de coalitie wil is wet, lijkt hun credo te zijn.

Je wordt er dan ook niet vrolijk van als je in de verkiezingsprogramma’s van de coalitiepartijen en op hun websites leest hoe zij de burger willen betrekken bij besluitvorming. Groen Links, STIP, D66, PvdA en de VVD komen dit simpelweg aantoonbaar niet na.

Ook kwam voor de zoveelste keer de studentenhuisvesting ter sprake binnen de woningmarktafspraken. Studentenhuisvesting ook in de regio? Delft heeft een woningtekort en er moet dus goed gekeken worden hoe we deze schaarste goed verdelen. Maar als we dan kijken naar de reacties van sommige raadsleden dan rijzen ons de haren te berge. GroenLinks zegt: ‘De huisvesting van Delftenaren is een taak van de regio (Haaglanden) en de huisvesting van studenten is een taak van Delft.’ Vervolgens doet een raadslid van de PvdA nog een duit in het zakje door te stellen dat: ‘Delftenaren geen voorrangspositie mogen hebben op een woning in Delft.’ Hoe bont kun je het maken.

Studentenpartij Stip praat alleen maar over het woningentekort van studenten in Delft, dat er meer studenten bijkomen en er dus meer studentenwoningen moeten komen in Delft. Dus niet in de regio, want de student studeert in Delft, dus moet de student ook in Delft wonen, vindt STIP. Dit betekent dat partijen als GroenLinks, Stip en de PvdA er geen enkel probleem mee hebben dat onze Delftse inwoner, die al generaties lang in de stad of zelfs in de dezelfde wijk woont, de stad uit wordt gejaagd en plaats moet maken voor studenten.

Moties van o.a. Stadsbelangen Delft, CDA en SP om bij het college aan te dringen om huisvesting van studenten ook in de regio te realiseren werden verworpen. De coalitiepartijen stemden wederom weer alle moties van de oppositie weg. Er lijkt een patroon te ontstaan dan wel nog steeds te zijn.

Stadsbelangen Delft fractievoorzitter Bram Stoop gaf nog aan: ‘Wanneer horen we dat dit college nu eens wat zegt over de huisvesting van Delftse jongeren en starters. Ook in deze vergadering hebben we jullie  alleen maar over studentenhuisvesting gehoord.’

Als de Delftenaar door dit elitaire beleid systematisch de stad uit wordt gejaagd, wordt Delft een yuppenstad, die de stad bestuurt. Een stad voor alleen hoogopgeleiden. Wat mag de Delftenaar intussen? Alleen belasting betalen en verder niet zeuren? En vooral buiten Delft woonruimte zoeken?

Dan was er op donderdag 16 juli nog een besloten vergadering die voor de burger niet via de webcast te volgen was en uitsluitend bedoeld was voor raads- en commissieleden. Hier was bewust voor gekozen om te voorkomen dat het tot polarisatie en escalatie in het debat zou leiden. Er werd een beschouwing en uitleg gegeven door de heren Glenn Weisz van Can I Dream en Jop Euwijk (historicus en auteur). Het ging volgens hen over de rol van Sinterklaas en Zwarte Piet door de eeuwen heen en dat deze rol aan verandering onderhevig is. Ook kwam ruim ter sprake dat er mensen zijn die Zwarte Piet racistisch vinden en werd in de discussie de koppeling gelegd met de slavernij.

Stadsbelangen Delft is voor het in stand houden van dit kinderfeest, ook in Delft. We zijn tegen het in ‘achter gesloten deuren’ bespreken van dit soort gevoelige onderwerpen. Als er partijen zijn die er dan zo nodig een politiek item van willen maken, moeten zij dit dan ook maar openbaar doen.

Vooral GroenLinks, D66 en Stip willen per se doordrukken dat de gemeenteraad politiek leiderschap toont en dat de traditionele Zwarte Piet per direct verboden moet worden. Het lijkt op dictatuur. Dan kunnen we, wat Stadsbelangen Delft betreft, met de werkgroepen over hoe je de je de ‘burger erbij betrekt’ en hoe krijgen we de ‘burgers betrokken bij de politiek’  gelijk stoppen. Je krijgt op deze manier wel contact met je burgers, maar dan hoofdzakelijk in negatieve zin. Want inwoners die vóór het sinterklaasfeest zijn, inclusief Zwarte Piet, zijn tot nu toe nog niet aan bod gekomen. Dit lijkt veel op de energietransitie, waar men ook de tegenstanders niet wil horen.

Stadsbelangen Delft vindt in ieder geval dat de gemeenteraad zich niet in de Zwarte Piet discussie moet mengen, maar dat dit door de Delftse maatschappij zelf opgelost moet worden. Herman Weijers van de Stichting Sinterklaas Delft is heel goed in staat om stapsgewijs deze verandering door te voeren en doet dat ook. Daar heb je de Delftse gemeenteraad niet voor nodig. Stadsbelangen Delft heeft dan ook zeer veel waardering voor de manier waarop Stichting Sinterklaas Delft elk jaar weer voor een spetterend sinterklaasfeest zorgt.

We hebben weer een roerige tijd achter de rug in de Delftse politiek. Na het zomerreces zullen we weer standvastig verder gaan om onze Delftse inwoners een stem te geven in onze gemeenteraad.

Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop