Ik heb de organisatie van het lijsttrekkersdebat, dat op woensdag 21 februari 2018 wordt gehouden bij TOP, laten weten niet aanwezig te zullen zijn.

Reden voor deze afzegging is, dat ik het oneens ben met de keuze om het debat te laten leiden door Kim Huijpen. Zij is in deze raadsperiode raadslid geweest voor D66 Delft en nog steeds actief voor deze partij. Of zij hier als debat leider een onafhankelijke positie kan innemen, lijkt mij twijfelachtig. De schijn van belangenverstrengeling moet altijd worden voorkomen.

Daarbij komt dat D66 mij recentelijk op twitter als racist wegzette, omdat ik simpel een probleem over mislukte integratie bespreekbaar maakte. Een probleem dat duidelijk landelijk wordt gedeeld. Hierbij benoemde ik niet alleen het probleem, maar tegelijkertijd gaf ik hierbij een oplossing aan. Zie ook onderstaande links:

http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=8839#more-8839

http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=8916#more-8916

Uiteraard ga ik en Stadsbelangen Delft met iedereen graag het debat aan. Ook met D66, maar de organisatie van het TOP-debat geeft mij geen vertrouwen, dat hier sprake is van een onafhankelijk debat. Reden waarom ik afzie van deelname aan het debat.

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop lijstrekker