Boter op het hoofd?

Tijdens de gemeenteraadsvergadering verweet Fleur Noorbruis (Groen Links) in de discussie rond de uitbreidingsplannen van LAGA dat Stadsbelangen Delft wel een kilo boter op het hoofd had.
Zij verwees hierbij naar ons bericht op de website over de plannen van dansschool Wesseling. Situaties die wellicht op het eerste oog vergelijkbaar zijn (voor een gedeelte is dat waar), maar feitelijk is dat niet het geval. Wel hebben bewoners bij beide onderwerpen de nodige bezwaren, die ook in beide gevallen serieus genomen moeten worden. Dat doet Stadsbelangen Delft ook.

Er is wel een groot verschil. Dansschool Wesseling heeft als Delfts bedrijf een rijke historie in onze stad en is als gevolg van het Spoorzone project haar locatie kwijt geraakt aan de Houttuinen. LAGA raakt haar locatie niet kwijt.  Inmiddels wordt de dansschool overal in de stad weg gejaagd alsof het hier gaat om een criminele organisatie. Dat vraagt om extra inspanning van iedereen. Als de bewoners die bezwaren hebben zelfs niet willen aangeven of zij wel akkoord zouden gaan als Wesseling alleen als dansschool zich zou vestigen aan de Buitenwatersloot, dan is dat een bijzonder vreemd signaal.

Bij LAGA ligt het anders. Niemand wil LAGA op basis van de huidige activiteiten op deze plek weg hebben. Nee, LAGA wil uitbouwen om haar toekomst ambities te kunnen verwezenlijken. Als Fleur Norbruis stelt dat nog niet bekend is wat LAGA wil, dan vraag ik me af wie er nou boter op het hoofd heeft. Het is nu al duidelijk wat LAGA wil en wat de uitbreiding voor bewoners betekent. Los van andere bezwaren, verliezen bewoners het uitzicht dat zij nu hebben. Straks wordt weer het bestemmingsplan gewijzigd om de plannen van LAGA mogelijk te maken. Over rechtszekerheid voor inwoners gesproken.

De liefdesverhouding van de PvdA richting STIP werd ook nog eens extra zichtbaar. De PvdA is blijkbaar nog altijd dankbaar dat STIP in 1998 de coalitieonderhandelingen redde en de PvdA tegemoet kwam. Nu al is duidelijk dat de PvdA, gezien hun reactie tijdens de raadsvergadering, in zal stemmen met uitbreiding van LAGA op die plek. Hetzelfde geldt voor STIP, want als het om studenten gaat, verdwijnt elke millimeter kritische noot.

Ik durf de stelling aan dat Groen Links dat straks ook doet. Zoals vaker in de afgelopen jaren zal hun kritische houding nu, omslaan in een positief advies straks, want de applaus machine van coalitiepartijen gaat natuurlijk altijd voor.  We zullen zien wie dan echt boter op het hoofd heeft.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *