De procedures rond de nieuwe locatie Surinamestraat voor de dagopvang  zijn zo langzamerhand een aaneenschakeling van collegeblunders geworden. De procedure om een nieuwe locatie te vinden, leek destijds onder “de paraplu van democratie” een zeer bewust gestuurde procedure, waarbij de uitkomst aan het begin van het proces al vaststond. In september 2007  moest er plotseling een nieuw voorbereidingsbesluit worden genomen, omdat  het college een verklaring van geen bezwaar bij GS had laten verlopen. Ook nu werd een truc bedacht om een dergelijke verklaring alsnog snel te  kunnen bewerkstelligen. Nu via de artikel 19.1 procedure.   

In de commissievergadering RO van september jl. heeft onze fractie nog  expliciet gevraagd of er nog gerechtelijke procedures liepen. In de  gemeenteraadsvergadering van 27 september 2007 hebben wij tegen het voorbereidingsbesluit gestemd. Wij stelden toen, dat wij niet anders  konden constateren dan dat het college de verklaring van geen bezwaar van GS had laten verlopen. Wij vonden dat het college probeerde door  middel van een truc alsnog de verklaring van geen bezwaar te realiseren. Als een bewoner zich niet houdt aan een bepaalde deadline, krijgt hij of  zij vrolijk van de gemeente te horen dat hij of zij pech heeft. In dat  licht  moet de lokale overheid het voorbeeld geven.   

Nu heeft de rechter een ondernemer naast het pand in de Surinamestraat  in het gelijk gesteld. De rechter vindt dat de gemeente te weinig heeft  gedaan om overlast tegen te gaan. Heeft de wethouder wel voldoende  inspanningen verricht om aan de wensen van de ondernemer tegemoet  te komen? Het was toch al enige tijd bekend dat de dagopvang in de Surinamestraat gehuisvest zou worden? Of dacht de wethouder dat  alles een gelopen koers was?    Consequenties: De geplande verhuizing per 1 december jl. is  uitgesteld/afgelast.  Bewoners van de Oostsingel worden nu geconfronteerd met een gedoogbesluit,  waardoor de dagopvang langer blijft aan de Oostsingel. Komt er nu een  bezwaar van bewoners aan de Oostsingel tegen het gedoogbesluit van  het college? Daarnaast blijft de onzekere situatie voor de mensen van de  dagopvang voortbestaan.   

Dit hele proces kent alleen maar verliezers omdat het college, destijds  gesteund door de coalitiepartijen, gewoon haar zin wilde doordrijven. Als je dan persé je zin wilt doordrijven, zorg dan dat de vervolgstappen op correcte wijze worden gezet. Zelfs dat lijkt lastig voor het college. Stadsbelangen zal in ieder geval geen gedoogvoorstel indienen ten  gunste van de wethouder.  
Fractie Stadsbelangen-Delft