Bewoners Klinkerbuurt de dupe

Bij onze fractie zijn klachten binnen gekomen van bewoners uit de Klinkerbuurt die ernstige parkeerproblemen ervaren. Dit is gekomen nadat de eigenaar van Camelot Campus op eigen initiatief het parkeerterrein met een slagboom heeft afgesloten.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Betreft : parkeerproblemen Klinkerbuurt
Delft, 07 februari 2019

Geacht college,

Bij onze fractie zijn klachten binnen gekomen van bewoners uit de Klinkerbuurt die ernstige parkeerproblemen ervaren. Dit is gekomen nadat de eigenaar van Camelot Campus het parkeerterrein met een slagboom heeft afgesloten. Overigens staat het pand op de POET-lijst (parkeren op eigen terrein). De berekening van de parkeerbelasting in de buurt heeft geen rekening gehouden met de bewoners en hun auto’s van de Camelot Campus. Niet uit te sluiten valt dat dit probleem verder zal escaleren bij de toenemende bewoning van het andere flatgebouw tegenover de Klinkerbuurt 3.

De bewoners van Camelot Campus en anderen mogen nu alleen tegen betaling parkeren op het parkeerterrein wat eerst nog openbaar was. De veelal studenten die in Camelot Campus wonen parkeren hun auto nu in de Klinkerbuurt wat tot gevolg heeft dat de inwoners hun auto niet meer kwijt kunnen. Ook bezoekers die er normaal parkeerden, kiezen voor het gratis parkeren in omliggende hofjes en straten.

De bewoners hebben diverse keren via de website van de gemeente Delft hun klachten kenbaar gemaakt maar tot een structurele oplossing is het nog niet gekomen. In één van de antwoorden staat dat wellicht met parkeervergunningen het probleem opgelost kan worden. Ook is er in een antwoord gezegd dat de gemeente er niets aan kan doen omdat het terrein privébezit is en de eigenaar dat gewoon mag. Wel werd in het antwoord aangegeven, dat de gemeente in gesprek kan gaan met de eigenaar van Camelot Campus.

Onze fractie vindt deze situatie verre van ideaal. Bewoners die dachten in een wijk zonder parkeerproblemen te gaan wonen, worden nu de dupe van de eenzijdige actie van de eigenaar van Campus Camelot. Voor Stadsbelangen Delft reden u de volgende vragen voor te leggen.

  1. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de bewoners van de Klinkerbuurt om met hen tot een oplossing te komen? Zo ja, wanneer? Indien uw college hiertoe niet bereid is, dan graag een motivatie hiervan.
  2. Zijn er inmiddels gesprekken geweest met de eigenaar van Camelot Campus? Zo ja wat is de stand van zaken?
  3. Was het bekend dat bij Camelot Campus betaald parkeren zou komen? Zo ja, hoe is dit met de bewoners gecommuniceerd?
  4. Is het juist dat bij de berekening van de parkeerbelasting in de buurt geen rekening werd gehouden met de bewoners en bezoekers van de Camelot Campus? Zo ja, waaruit blijkt dat?

Wij zien uw beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.

fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Een reactie

  1. Wat heeft het in hemelsnaam voor zin om adressen op de POET-lijst te plaatsen, als voor de omgeving geen parkeervergunning nodig is? Het college is er verantwoordelijk voor dat bij nieuwe ontwikkelingen de parkeerproblematiek niet op de omgeving afgewenteld wordt; hoe kunnen ze zo naïef zijn om te denken dat een POET-lijst dit oplost?

    Dit gaat in de toekomst overigens ook op andere plaatsen in Delft spelen. Waarom zou je als toekomstig bewoner van Spoorzone Zuid, Panjo-locatie of Schieoevers een parkeerplaats kopen/huren als je je auto ook gratis kan parkeren bij Leeuw&Stein?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.