Betaald werk voorrang!

Het verbaast Stadsbelangen Delft dat er vrijwilligers voor 6 uur per week worden gevraagd en aan welke competenties deze vrijwilligers moeten voldoen. Reden om schriftelijke vragen te stellen aan het college.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Delft, 2 april 2019
Betreft : schriftelijke vragen inzake Prinsenhof museum

Geacht College,

In Delft op Zondag van 31 maart jl. wordt een oproep gedaan door het Prinsenhof-museum aan vrijwilligers om in het Kouwenhoven winkeltje op het Sint Agathaplein voor 6 uur per week te komen werken.

Het verbaast Stadsbelangen Delft dat er vrijwilligers voor 6 uur per week worden gevraagd en aan welke competenties deze vrijwilligers moeten voldoen. Het Prinsenhof-museum zou beter 1 of 2 Delftse inwoners aan het werk moeten helpen door deze vacature bijvoorbeeld bij Werkse aan te bieden in plaats van vrijwilligers op te roepen om een sollicitatieprocedure in te gaan. Volgens onze fractie betreft het hier simpel een baan voor betaald werk in plaats van een baan voor vrijwilligers.

Stadsbelangen Delft heeft dan ook de volgende vragen:

1. Vindt het college dat het verlagen van werkloosheid prioriteit heeft?
2. Wat is het standpunt van het college als het gaat om zogenaamd werk voor vrijwilligers, terwijl bedoelde vacature gewoon een betaalde baan zou moeten zijn?
3. Bent u bereid met het Prinsenhof-museum in gesprek te gaan en te bespreken dat de aangeboden vacature als reguliere baan moet worden aangeboden? Zo nee, waarom niet?

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
fractie Stadsbelangen Delft
Coby de Koning

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *