Beschermde ecologische en historische zone in gevaar

Stadsbelangen Delft heeft contact gehad met de werkgroep van betrokken bewoners rond de plannen om een 50 jarige portiekwoning te slopen en daarvoor in de plaatst 3 appartementen met een bovengrondse garages en terras te bouwen op het grondgebied Oostsingel 181.
De eigenaar heeft een sloop-, bouwvergunning aangevraagd en loopt bij de bewoners rond te bazuinen dat hij een voorlopige sloop-, bouwvergunning van de gemeente heeft gekregen. De bewoners hebben op tijd een zienswijze op de aanvraag ingediend en zijn verbaasd dat de gemeente hun niet uitgenodigd heeft voor een nadere toelichting op hun zienswijze.

De te bouwen terrassen komen vlakbij een slootgebied, wat door de gemeente ooit als een beschermd ecologisch gebied is aangemerkt. Er is al gevraagd om de grote boom te mogen kappen en de bosschage te mogen verwijderen.

Aan de sloot komt de bouwer niet, verzekerd hij de bewoners. Nee, door bouwmachines en kappen en verwijderen van de bosschage vernield hij niets!!! Een ecologische gebied is er dan niet meer. Hoezo beschermd? Hoezo niets vernielen. De vele vogels die er nu bescherming krijgen/vinden hebben er dan niets meer te zoeken. Het evenwicht is dan weg.

Daarnaast is de bouw 24 meter diep. De oude beschermde fruitbomen die daar nog staan op het Joris-terrein worden hierdoor ook bedreigd. De gemeente is daar bij het Chilipad, Tanthof, mee in de fout gegaan. Hopelijk gebeurd dat hier niet nogeens. Een volgend punt is dat de eigenaar ook nog boven de gestelde bouwhoogte gaat bouwen. Het vriendelijke gezicht van de omgeving wordt hiermee te niet gedaan.

In de directe omgeving heeft de aanvrager al 2 andere huizen gebouwd, die in de omgeving passen en 4 garages, Stadsbelangen vraagt zich af: waarom hier niet een plan dat in de omgeving past en de beschermde gebieden niet aantasten?

Stadsbelangen Delft heeft hier vragen over gesteld aan het College.

Coby de Koning
Stadsbelangen Delft

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *