Wij hebben begrepen dat in het hoofdgebouw van het voormalig Hugo Grotius College aan de van Bleijswijkstraat tijdens de sloop asbest is aangetroffen.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Betreft : schriftelijke vragen asbest voormalig Hugo Grotius College Bleijswijckstraat

Delft, 5 maart 2015

Geacht college,

Wij hebben begrepen dat in het hoofdgebouw van het voormalig Hugo Grotius College aan de van Bleijswijkstraat tijdens de sloop asbest is aangetroffen. Echter in hetzelfde gebouw hebben studenten in 2013 sloopwerkzaamheden verricht ter voorbereiding van hun Lustrumweek in dat jaar. Op dat moment was in deze school ook de Praktijkschool gevestigd en werd er nog les gegeven.

Wij hebben dan ook de volgende vragen.

  1. Was de aanwezigheid van asbest in genoemd gebouw bij de gemeente Delft al eerder bekend? Zo ja, sinds wanneer wist de gemeente Delft dat er asbest aanwezig was?
  2. Was de aanwezigheid van asbest tijdens de verbouw en sloopwerkzaamheden door de studenten in 2013 al bekend bij de gemeente?
  3. Zijn er destijds maatregelen genomen in verband met aanwezig asbest en zijn de studenten en leerlingen van de Praktijkschool hierover vooraf geïnformeerd? Zo nee, waarom niet?
  4. In welke mate is de aanwezigheid van dit asbest toen al schadelijk geweest voor de verbouwende studenten en de leerlingen die daar les hadden? (denk aan stof en rond dwarrelende deeltjes)

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman