‘Je moet het probleem eens gewoon benoemen en beschrijven. Niemand is erbij gebaat als er een bevolkingsgroep is, die niet mee doet in onze maatschappij.’ De woorden van een oud leraar van het Mondriaan college werden sterk gewogen, omdat er de angst is dat je dan als racist wordt weggezet.

Het ging hier bijvoorbeeld om Somalische mensen. Zij vertonen sterk ontwijkingsgedrag. Ze zijn wel vriendelijk en in principe van goede wil, maar vastgesteld is dat het merendeel de taalcursus niet kon of wilde halen.

Volgens de gemeente Delft wijken de cijfers in onze stad niet af van het landelijk gemiddelde. Want 50% van deze bevolkingsgroep leeft in armoede én van een bijstandsuitkering. Deze mensen lijken het in het algemeen prima te vinden. Met de wederzijdse vriendelijkheid van de linkse partijen in Delft weten ze dan ook goed om te gaan.

Wat Stadsbelangen Delft betreft een onwenselijke situatie, want als dit nu bedoeld wordt met multiculturele samenleving dan gaat er wat ons betreft toch echt iets structureels fout. Toen vorig jaar de allochtone organisaties bij commissie Sociaal Domein aangaven dat je eigenlijk met een inburgering cursus niets kon, heeft men vanuit de lokale overheid daar blijkbaar nog steeds weinig of niets mee gedaan of begrepen. De vrijblijvendheid is alleen maar groter geworden.

De linkse partijen in Delft onder aanvoering van PvdA, Groen links, Stip en D66 maken dit soort mensen een gevangene van het uitkeringssysteem. Ook hier lezen we weer dat tijdens de Ramadan een subsidie gegeven wordt en ook tijdens de jaarwisseling. Stadsbelangen Delft heeft helemaal niets met subsidie voor Ramadan. Geloof en politiek samen moet je scheiden en ook niet willen.

Ons standpunt is duidelijk. Je gaat Nederlands leren en daarbij is alleen een inburgeringcursus niet genoeg. Daarna begint het namelijk pas. Iedereen die in Delft een uitkering heeft, heeft ook verplichtingen. Dit geldt wat ons betreft voor iedere Delftenaar.

Duidelijk is wel dat het hele beleid van de afgelopen jaren dus kant nog wal raakt en er willekeur in het spel lijk te zijn als het gaat om het pamperen van mensen die ons land of stad binnenkomen. Nu lezen we dat er geen panklare oplossing is, terwijl Stadsbelangen Delft ook in dit geval voor de simpele oplossing kiest. Maar daar is wel een daadkrachtig college voor nodig. Afkomst of etniciteit maken ons echt niets uit, maar bij gedrag trekken wij een grens en die grens wordt in deze situatie overtreden. Dit geldt overigens niet alleen voor de Somaliërs.

De gemeente Delft moet simpel daadkrachtig beleid voeren op dit onderwerp. Niet voor niets wordt het tijd voor een echte lokale partij zoals Stadsbelangen Delft in het dagelijkse bestuur van Delft.

Wij gaan wel de discussie aan omdat er niets mis mee is om uit te leggen hoe het hier in Delft werkt. Dat is Het beste voor Delft! Met alleen vriendelijk bedankt zeggen, bereik je dat niet.

Bram Stoop