Aanvulling stemadvies Delft Provinciale Staten

Nadat wij op 10 maart jl. ons stemadvies voor de Delftse kiezer met betrekking tot de Provinciale Statenverkiezingen kenbaar hadden gemaakt (zie link  www.stadsbelangendelft.nl/?p=7391#more-7391, ontvingen wij aan het eind van de middag en vanavond alsnog een reactie van de lijsttrekkers van 50 PLUS en D66. Kennelijk geschrokken van ons advies.

De reactie van deze partijen is net als bij de meeste partijen, die reageerden, weinig hoopvol voor de Delftse financiële situatie. D66 biedt inzet aan op duurzame kenniseconomie en op een effectieve, transparant en afrekenbare provincie. De lijsttrekker wilde geen concrete toezegging doen op onze vraag om financiële steun.

50 PLUS wil voor toekenning van extra gelden vanuit het gemeentefonds, de rapporten van zowel de inspecteur van de Inspectie Financiën Lokale en provinciale Overheden (iflo van BZK) alsmede de rapportage vanuit de provincie afwachten. Geen antwoord op onze concrete vraag.

Hoewel wij op prijs stellen, dat beide lijsttrekkers, zij het na ons persbericht, alsnog een verlate reactie stuurden, blijft ons stemadvies met betrekking tot deze partijen onveranderd. Een stem op D66 en 50 PLUS biedt voor de Delftse kiezer geen enkele garantie voor financiële steun vanuit de Provincie. Geen verandering van ons negatief stemadvies voor deze partijen wat Stadsbelangen Delft betreft.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *