Bestuur en fractie van de politieke groepering
Stadsbelangen Delft wensen onze inwoners
fijne feestdagen toe en voor 2018
Het beste voor Delft!