Fractie

Vanaf 30 maart 2022 bestaat de fractie van Hart voor Delft uit de volgende personen:

Raadsleden

Bram Stoop
Raadslid / Fractievoorzitter / Commissie SDW

Sylvia Grobben
Raadslid / Commissie SDW / Werkgeverscommissie

Coby de Koning
Raadslid / Commissie RV

Marcel Koelewijn
Raadslid / Fractiesecretaris / Commissie RV

Lisette de Jongh Swemer
Raadslid / Commissie EFB / R&A

Commissieleden / niet raadsleden

Aïsha Sriram
Commissielid / Commissie SDW

Sonja Sint
Commissielid / Commissie RV

Daan Stellingwerf
Commissielid / EFB / MRDH

Henk Schut
Fractieondersteuner

Commissies

Delft kent diverse commissies, te weten:

  • commissie Algemeen (alle fractieleden kunnen aan deze commissie deelnemen)
  • commissie Sociaal Domein (SDW)
  • commissie Economie, Financiën en Bestuur (EFB)
  • commissie Ruimte en Verkeer (RV)
  • commissie Rekening & Audit (R&A)
  • commissie MRDH