Financiën 2020

Hart voor Delft Balans 31-12-2020
ING   7.214,29 Algemene Reserve   2.500,00
ING Spaarrekening 10.000,00 Voorzieningen verkiezingen 10.234,33
Resultaat   4.479,96
Totaal 17.214,29 17.214,29
Verlies Winstrekening 2020
Omschrijving debet credit
Vergaderkosten   00,00
Administratiekosten 265,60
Algemene kosten 103,49
Kosten ING 113,45
Contributies/donaties   1.362,50  
Fractiebijdrage 3.600,00
Rente kapitaalrekening
Resultaat 4.479,96  
Totaal 4.962,50 4.962,50
realisatie 2020 begroting 2021  
ontvangsten ontvangsten uitgaven
contributies 1.362,50 1.250,00
Fractiebijdrage 3.600,00 3.600,00
Administratiekosten    700,00
Algemene kosten    800,00
Advertentiekosten    200,00
Verkiezingen 2.500,00
Onvoorzien    250,00
Kosten ING    200,00
Vergaderkosten    200,00
Totaal Inkomsten  4.962,50 4.850,00 4.850,00
Totaal kosten     182,54
Resultaat  4.479,96