Het is weer tijd voor Ranglijstjes 2020. De prijs van de Domste Delftse bestuurder gaat dit jaar afgetekend naar GroenLinks wethouder Stephan Brandligt.

Van de 52 gemeenten in Zuid-Holland werd enkel de gemeente Delft onder curatele van de Provincie gezet. Zie persbericht. De commissaris van de Koning Jaap Smit & en Gedeputeerde Staten gaan nu over het geld hier. Daarmee is Brandligt de flater van de provincie Zuid-Holland. Zeker als je net €100 miljoen van Eneco op je rekening hebt bijgeschreven gekregen.

Nu zei Brandligt op TVWest dat hij expres z’n proefwerk verklooid had van de Begroting van Delft om minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken aan het schrikken te maken. De Don Quichote van Delft werd uiteraard niet serieus genomen.

Neem nu Zoetermeer die als eerste raad met het voorstel van Raden in Verzet kwam, had netjes een sluitende Begroting. Ook de Provincie en de machtige Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voeren een harde lobby met het Rijk voor meer geld voor het Sociale Domein. Laat die dat maar doen.

Maar GroenLinks einzelgänger Brandligt ging in zijn eentje even de Begroting van Delft als politiek pressiemiddel misbruiken bij de Provincie en Rijk. Alle Delftse ambtenaren staan voor paal. Met opzet de regelgeving overtreden. Dat gemeente-secrataris Martien van der Kraan dit GroenLinks machtsmisbruik toestaat.

De meelopers in de gemeenteraad van Delft krijgt nu veel strafwerk in de vorm van een spoed herstelplan maken voor de Begroting, Dat moet over maximaal 13 weken ingeleverd moet worden. In de tussentijd moet het college eerst toestemming vragen bij het aangaan van nieuwe verplichtingen. Deze verplichtingen moeten onontkoombaar en onuitstelbaar zijn.

Dus het miljoenen voorstel tot verbouwing van Museum het Prinsenhof is uiteraard van de agenda van donderdag 7 geschrapt. Dus Stip wethouder Bas Vollebregt is het eerste slachtoffer van GroenLinks wethouder Brandligt.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

———————————————————————————————

Bas Vollebregt

Wethouder Economie, Cultuur en Grondzaken & vastgoed

Op 24 november jl. heeft de raad het raadsvoorstel ‘Van visie naar ontwerp Prinsenhof Delft, start ontwerpfase’ ontvangen. De oordeelsvormende vergadering hierover vindt a.s. donderdag 7 januari plaats in de commissie EFB, waarna besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering van 28 januari 2021.

Echter, op 11 december is de raad per raadsbrief (uw kenmerk 250954) en op 18 december per brief vanuit de provincie (uw kenmerk 251988) geïnformeerd over het preventief (verscherpt) financieel toezicht van de provincie Zuid-Holland in de komende periode en de route die we voor ons zien om in het eerste kwartaal 2021 te komen tot een vastgesteld financieel herstelplan, waarmee een meerjarig sluitende begroting wordt bereikt.

Hoewel alle informatie wat betreft de beoogde renovatie en restauratie van het Prinsenhof Delft nu voor ligt om een zorgvuldig en weloverwogen besluit te kunnen nemen én de opgave om te komen tot een toekomstbestendig monument en museum onverminderd blijft staan, adviseren wij de raad om de geplande inhoudelijke commissiebehandeling en besluitvorming hierover in januari 2021 uit te stellen en deze parallel te laten lopen met de besluitvorming over het financieel herstelplan in maart 2021. Het college wil de raad hiermee in staat stellen om een strategisch en impactvol besluit over de toekomst van het Prinsenhof te kunnen nemen in de context van de meest actuele financiële situatie van de gemeente.

Eerder heeft de raad aangegeven graag gebruik te maken van de mogelijkheid om vanavond (5 januari) technische vragen te stellen. Wij zijn uiteraard nog steeds bereid deze vragen vanavond te beantwoorden, maar realiseren ons ook dat wanneer de raad besluit om de inhoudelijke commissiebehandeling uit te stellen de technische avond van vanavond ook minder urgent is. Indien de raad deze technische sessie liever naar een later moment wil verplaatsen dan begrijpen wij dat. Bovendien zijn technische vragen ook altijd via de mail welkom. In ieder geval zullen wij ook op een later moment een vergelijkbare mogelijkheid organiseren, afhankelijk van het definitieve behandelmoment.

Wij vernemen graag (bij voorkeur voor vanmiddag 17.00 uur) of de raad nog gebruik wil maken van de technische avond vanavond.

Hartelijke groet,

Bas Vollebregt

Wethouder Economie, Cultuur en Grondzaken & vastgoed

Gemeente Delft