Covid, Geluid en Prinsenhof

Bron Delft Actueel commissie EFB 11 september 2020

De burgemeester liet in haar corona-update weten dat er daarom extra aandacht uitgaat naar de studentenhuizen. Daar is het volgens de burgemeester ‘te gezellig’. Zie onderaan haar e-mail aan de raad.

De suggestie van Groep Stoelinga om in de Delftse supermarkten een senioren-uur in te voeren, noemde Van Bijsterveldt niet zo gek. Ze stelde voor om het idee dat ouderen hun eigen ‘veilige’ winkeltijd krijgen met de supermarkten te bespreken.

Geluid

Zeventien zienswijzen van bewoners en belangenverenigingen hebben niet gezorgd voor wijzigingen in het Actieplan Geluid 2020-2022.

Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga vroegen aandacht voor de Reinier de Graafweg en de toenemende geluidhinder als die weg wordt aangesloten op de A4. Volgens Groep Stoelinga betekent die aansluiting een doorgang dwars door Delft, van het Westland naar het Oostland.

Prinsenhof

In de rapportage is te lezen dat er een projectorganisatie is opgetuigd die onder meer bestaat uit een Raad van Advies voor het college en vijf werkgroepen.

Groep Stoelinga wees op de gevolgen van de coronacrisis voor het toerisme en vroeg wethouder Bas Vollebregt de plannen in de ijskast te leggen en alleen de noodzakelijke boel op te knappen. De wethouder zei daar niks voor te voelen, omdat daarmee volgens hem geen recht zou worden gedaan aan het proces dat in gang is gezet.


Beste raads- en commissieleden,

Vanavond wil burgemeester Van Bijsterveldt-Vliegenthart u graag kort bijpraten over de ontwikkelingen rondom Covid-19 in Delft. Uw voorzitter stelt voor dit te doen vooraan de bespreekagenda van vanavond.

Daarnaast zijn er technische vragen gesteld over dit onderwerp. In overleg met de vragensteller ontvangt u hierbij de beantwoording:

Vraag:

Klopt het aantal besmettingen in Delft? Welke leeftijdscategorieën betreft het? (de krant heeft het over vooral de groep 20 tot 29 jaar). Waar zijn de besmettingen opgelopen?  ( de krant heeft het over vooral in horeca en privésfeer)


Antwoord:
Het klopt dat het aantal besmettingen de afgelopen periode hoger ligt, overigens geldt dit voor de gehele regio Haaglanden. Het college heeft navraag gedaan bij de GGD over de achtergrond van de besmettingen. Daaruit blijkt dat ongeveer 80% van de positieve gevallen binnen de leeftijdscategorie 20-29 jaar vallen.

De GGD noemt als meest waarschijnlijkste potentiële bronnen van besmetting: studentenhuizen- en bijeenkomsten; vakanties (zowel in het buitenland of in Nederland, in het bijzonder gedeelde accommodaties); uitgaansgelegenheden en tenslotte besmettingen in de familiaire kring.

Overigens wordt er al over een cluster besmettingen gesproken als er slechts drie besmettingen herleidbaar zijn tot één gemeenschappelijke bron (zoals een bijeenkomst, huishouden, horeca-gelegenheid etc.).

Vraag:

Klopt het dat er een studentenvereniging/ sociëteit  is gesloten ivm de vele besmettingen?

Antwoord

Ja, bij het Delftsche Studenten Corps is sprake van een cluster besmettingen onder haar leden. DSC heeft vervolgens de sociëteit op eigen initiatief voorlopig preventief gesloten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *