De Delftse oppositie dendert door

Het begrotingsdebat van 10 november was een vruchtbare samenwerking tussen coalitie en oppositie. De tegenpartijen presenteerden eerder al hun plan ‘De Delftenaar centraal’ en een reflectie op het informatieproces binnen de gemeenteraad. Bekeken is hoe plannen van oppositie en coalitie verenigd konden worden. De uitkomsten vormden een belangrijke basis voor het debat. Een greep uit reacties van de oppositie.

Betaalbaar wonen is belangrijk. Dimitri van Rijn, VVD: “Alle kosten voor levensonderhoud zijn gestegen. Daar komt in 2023 en 2025 nog een forse stijging van lokale lasten bij. Als partij van financiële degelijkheid willen we daarom de woonlasten verlagen. Onze amendementen over de woonlasten werden weggestemd door de coalitie. Erg jammer, maar we hebben wel bereikt dat het stadsbestuur, zoals eerder beloofd, komt met een visie op lastenverlaging voor de middellange termijn.”

Lieke van Rossum, SP: “In Delft wonen wordt voor gewone mensen bijna onbetaalbaar. Veel huurders zijn enorme bedragen kwijt aan de energierekening. De SP stelt een grootschalig isolatieplan voor, ISO Delft. Zo verlagen we CO2-uitstoot en bestrijden we armoede onder Delftenaren. We zijn er trots op dat dit nu gaat gebeuren.”

Verder heeft de oppositie succesvol aandacht gevraagd voor een meer integrale aanpak van problemen in wijken, door zorg op maat.

Bram Stoop, Hart voor Delft: “Delft is meer dan de Binnenstad, Buitenhof en Schieweg en TU-Campus. Versterking van álle wijken is nodig. ”Wijken worden sterker als je mensen met elkaar verbindt.”

Frank Visser van CDA: “Dat doen we ook door de lokale democratie te versterken. Bijvoorbeeld door een onafhankelijke omroep die het stadsbestuur controleert, en bewoners, verenigingen en ondernemers informeert. Daarom heeft het CDA onder meer ingezet op meer ondersteuning voor Omroep Delft. Dat is gelukt.”

Jolanda Gaal, Onafhankelijk Delft: “Ook voor dieren moeten we goed zorgen, zeker nu de Delftse Wildopvang gestopt is. Wij hebben een motie ingediend om ervoor te zorgen dat er de komende jaren geld is voor opvanglocaties in de regio.”

Kyra Gremmen van Volt wil dat het stadsbestuur beter inzicht krijgt in het aanspreken van fondsen. Haar plan om met het inzetten van externe expertise meer subsidies voor Delft binnen te slepen, kreeg steun van een meerderheid van de politieke partijen. “Over stadsgrenzen heen kijken hoort ook bij een transparante overheid. We zijn blij dat dit voorstel is aangenomen.”

Met de raadsconferentie en de begrotingsbespreking heeft de raad laten zien dat er ruimte is voor goede plannen van alle partijen. De inzet van de oppositie is duidelijk: het begrotingsdebat was nog maar het begin.

Bron: Delft op Zondag
Foto: Fred Leeflang