Bestuur

Hart voor Delft, de Stadspartij/ fiscaalnummer 8165.60.419 (ANBI).
De bestuursleden van Hart voor delft, de Stadspartij ontvangen geen beloning voor de bestuursactiviteiten ten behoeve van onze politieke groepering.

Missie Hart voor Delft, de Stadspartij
De politieke groepering Hart voor Delft, de Stadspartij (voorheen Stadsbelangen Delft) is sinds 1985 een stabiele lokale partij binnen de Delftse politiek. Haar strategie is dat onze inwoners worden betrokken aan het begin van het maken van plannen en bij de uitvoering. Luisteren en handelen naar de mening van onze inwoners, midden in de maatschappij staan en constructief werken met anderen aan een beter Delft!

Erwin Stoelinga
Voorzitter

Hans Haakman
Penningmeester

Aad Meuleman
Secretaris

Werner Bremer
Lid bestuur

Rob Tetteroo
Lid bestuur